En giftfri vardag

Lyssna

Mängden skadliga gifter i kläder, mat och miljön ökar. Barn är särskilt utsatta. Miljöpartiet driver på för att alla barn ska få en giftfri barndom.

Kemikalier kan vara skadliga och finns exempelvis i kläder, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial.

Miljöpartiet vill

  • förbjuda alla farliga kemikalier i produkter som säljs i EU,
  • att alla kemikalier testas och godkänns enligt hårda hälso- och miljökrav innan de får användas,
  • att förorenade områden ska saneras, och
  • att förskolor ska vara miljödiplomerade och giftfria.

Gifter överallt

Användningen av kemikalier ökar kraftigt. Idag används över 100 000 kemiska ämnen, varav många är skadliga. De finns i allt som omger oss, exempelvis kläder, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial. Kemikalier kan bland annat ge allergier, vara hormonstörande och cancerframkallande.

Arbetet med att testa och förbjuda kemikalier går för långsamt. Många kemikalier används utan att de först är testade. När sanering av förorenade områden dröjer ligger gifterna kvar i marken eller hamnar i vattnet.

Sveriges arbete för en giftfri vardag har avstannat med hänvisning till EU. Men EU:s regelverk är för långsamt, svagt och krångligt för såväl företag som konsumenter. Sverige ska gå före med nationella förbud.

Förbud mot farliga kemikalier

Miljöpartiet driver på i Sverige och inom EU för att skärpa kontrollen och stoppa spridningen av miljögifter i varor, från industrier, gruvor och förorenade områden. Vi vill att farliga kemikalier förbjuds.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs eller renoveras.

Skatter och avgifter kan begränsa användning av farliga ämnen. Miljöpartiet vill se skatt på exempelvis handelsgödsel och bekämpningsmedel.

Prata Kemikalier

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.