Låt barnen ärva levande miljö

Miljöpartiet står upp för naturen. Vi drivs av en kärlek till den och en stark solidaritet med människor och kommande generationer.

Storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges sexton miljömål.

Miljöpartiet vill

  • stoppa den miljöförstöring som gör att Sverige misslyckas med 14 av 16 miljömål,
  • att den miljövänliga produkten eller tjänsten ska vara billigare och att den som smutsar ner miljön ska betala för sig, och
  • att Sverige nationellt, inom EU och internationellt ska börja driva miljöpolitik före kortsiktiga ekonomiska intressen.

Sverige misslyckas med 14 av 16 miljömål, exempelvis frisk luft, rent vatten, giftfri vardag, minskad klimatpåverkan, levande hav och skogar, djurskydd och bra mat från jordbruket. All denna miljöförstöring hotar hela ekosystem och också vår livskvalitet. Miljöpartiet vill att vi tar vårt ansvar för miljön, för att ge kommande generationer möjligheten att leva ett gott liv.

En miljövänlig politik

Miljöproblemen har byggts upp under lång tid. Det ställer stora krav på oss att inse naturens värde. Sverige behöver en politik som på ett helt nytt sätt väljer miljön före kortsiktiga ekonomiska intressen. Miljöpartiet vill att staten ska satsa mer på miljön och miljöforskningen och stärka miljöskyddet.

Vi prioriterar miljön

Vi sätter barnens rättighet att andas frisk luft framför bilarnas rätt att alltid få köra på alla gator med vilken typ av bil eller däck som helst.
Vi vill bevara och återskapa våtmarker och stärka skyddet av grundvatten som är viktiga för vår vattenförsörjning. Vi vill att artrika ängs- och hagmarker ska värnas och att strandskyddet blir starkare. Vi vill dessutom skydda Sveriges värdefulla naturskog.

Billigare att vara miljövän

Miljöpartiets grundläggande princip är att den som smutsar ner eller förstör miljön ska betala för sig. Samtidigt ska personer och företag som gör miljövänliga och långsiktigt hållbara saker bli belönade. Vi vill införa skatter, bidrag och investeringar som gör det enklare och billigare att vara miljövänlig.

Miljöproblemen är gränslösa

Vår planet har begränsade resurser. Konsekvenserna av hur vi som lever i dag beter oss mot miljön kan bli katastrofala för mänskligheten i framtiden.

All miljöförstöring sker lokalt, men effekterna av den är ofta gränslösa. Det kräver kraftfulla lokala och nationella åtgärder samtidigt som det internationella samarbetet är viktigt. För att kunna vara pådrivande inom EU och internationellt behöver Sverige en bättre miljöpolitik på hemmaplan. Väl i förhandlingar ska miljön vara viktigare än särintressen och kortsiktiga ekonomiska kostnader.

Fördjupning i ämnet Miljö

Prata Miljö

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Miljöpartiet nära dig

Vi finns i hela landet. För att läsa om vår lokala politik kan du välja kommun här.

Just nu

Aktuellt inom ämnet Miljö. Visa andra ämnen

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Miljö