Äldreomsorg

Vi vill att vinster återinvesteras i verksamheten och att antalet vårdboendeplatser ökar. Den som har ett beslut om en vårdboendeplats ska inte behöva vänta flera månader. Äldre personer med hemtjänst eller som bor på ett vårdboende har rätt att känna sig trygga. Detta kräver en större kontinutet bland de som gör besök, en bättre samordning av hjälpen och för att minska antalet kontakter vill vi införa en fast omsorgskontakt. Efter en sjukdomsperiod är möjligheten till återhämtningen viktig där för vill vi öka antalet korttidsplatser inom den egna kommunen. Stödet till den som vårdar sin anhörige ska finnas när det behövs och därför vill vi öka andelen växelvårdsplatser.

Klimatförändringar med extremväder har blivit allt vanligare och detta kräver en sval inomhusmiljö. Värme och hetta över 26 grader rekommenderas inte för äldre. Vi vill se en investering i svalkande åtgärder på kommunens äldreboenden.

Att äta sin måltid i sällskap med andra kan öka matlusten. Äldre personer ska ges möjlighet att gå och äta lagad mat inom sitt närområde men även att få lagad mat levererad till hemmet.

Den personliga servicen för äldre helsingborgare ger trygghet och därför vill vi att en namngiven äldreombudsman införs. För en god livskvalitet vill vi för våra äldre utöka möjligheterna till att ta del av biblioteksverksamheten och kommunens kulturutbud.

Personalen som arbetar inom vård och omsorg gör viktiga insatser. För ett hållbart arbetsliv har regeringen infört en återhämtningsbonus som stöd för utvecklingen av nya arbetssätt och schemamodeller och vi vill även att medarbetare i Helsingborgs stad ska kunna ta del av dessa möjligheter.

Vi vill

 • att kommunen vid upphandling av äldreboenden säkrar att eventuella vinster återinvesteras i verksamheten.
 • investera i svalkande åtgärder som gröna planteringar och energieffektiv komfortkyla på kommunens vårdboenden.
 • att fler vårdboendeplatser skapas.
 • införa en fast omsorgskontakt både inom hemvården och på vårdboenden.
 • att andelen korttidsplatser ökar för att säkra behovet av återhämtning och att korttidsplatserna företrädesvis ska vara inom kommunen.
 • att andelen växelvårdsplatser utökas och fler stödåtgärder inrättas för att avlasta anhöriga.
 • att äldre med biståndsbeslut ska ges möjlighet att äta lagad mat inom närområdet; det kan exempelvis vara på vårdboende, träffpunkt eller skola.
 • att måltidsleveranser av lagad mat införs.
 • införa en namngiven äldreombudsman för att öka den personliga servicen för äldre helsingborgare.
 • att möjligheten till återhämtningsbonus nyttjas för den personal som vill prova nya arbetssätt och schemamodeller för ett hållbart arbetsliv.
 • öka äldres möjligheter att ta del av biblioteksverksamheten och kommunens kulturutbud.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter