Hälso- och sjukvård

Medellivslängden har ökat och vi håller oss friska längre. Livskvalitet är grundläggande för ett gott liv och vid insatser från den kommunala sjukvården ska hälsoinformation om mat, rörelse och livsstil vara ett naturligt inslag.

När hjälpen från sjukvården blir nödvändig vill vi att en stärkt kommunal sjukvård ska finnas där. Vi vill att en medicinskt ledningsansvarig läkare ska anställa inom kommunen och att samverkan med regionen ökar. För en trygg hälso- och sjukvård av kvalitet kräver detta en god sjuksköterskebemanning dygnet runt. Antalet sjuksköterskor och specialistundersköterskor behöver öka.

När vi behöver sjukvården ska vi ges möjlighet till att vara delaktiga och ha inflytande över vården och omsorgen och efter en sjukdomsperiod ska möjligheterna till rehabilitering i det egna hemmet öka. Vi vill också att kommunen ska ta initiativ mot en nollvision mot självmord i samverkan med regionen och att socialpsykiatrin för vuxna stärks.

Vid vård och omsorg om personer med demenssjukdom är kunskap, ett gott bemötande och boendets utformning viktigt. För att demensvården ska hålla en god kvalitet vill vi att andelen demensplatser öka upp till 40 procent av kommunens vårdboendeplatser.

För personer med demenssjukdom har en miljö utan stress stor betydelse och därför vill vi att demensplatser inrättas i lugna boendemiljöer gärna utanför centralorten.

Vi vill

  • att andelen demensplatser ökas till 40 procent och att dessa inrättas i en lugn boendemiljö, gärna i Helsingborgs stationsorter.
  • att äldre helsingborgare ges ökade möjligheter till rehabilitering i hemmet där den digitala utvecklingen inom hjälpmedelsområdet underlättar.
  • att en medicinskt ledningsansvarig läkare anställs inom kommunen för att stärka den kommunala sjukvården och öka samverkan med regionen.
  • att kommunen tar initiativ mot en nollvision mot självmord i samverkan med Region Skåne.
  • att hälsoinformation om mat, rörelse och livsstil ska vara naturligt inslag inom kommunens sjukvård.
  • att den som har insatser från den kommunala sjukvården ska ges en ökad delaktighet och ett ökat inflytande över sin vård.
  • stärka de socialpsykiatriska insatserna riktade till vuxna.
  • se en ökad bemanning av vårdpersonal generellt, en god sjuksköterskebemanning dygnet runt och att antalet specialistundersköterskor behöver öka.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter