Kommunens ekonomi

Kommunen ska ge helsingborgarna bästa möjliga service för skattemedlen. Kommunens verksamhet skall vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

Kommunens ekonomi ska över tid klara ett överskottsmål, avsett att säkerställa ett ekonomiskt utrymme för investeringar för bl a en grön omställning. Kommunens överskottsmedel får endast placeras på säkra, etiska och hållbara konton.

Kommunala bolag får inte avyttra verksamheter och inte heller genomföra väsentliga investeringar eller starta nya verksamheter utan ett godkännande från kommunfullmäktige. Kommunen skall inte investera i eller äga flygplatser.

Kommunens beslutande organisationer skall vara fristående och oberoende från granskande organisationer.

För en hållbar framtid måste vi ställa om till en ekonomi där vi byter, lagar och återanvänder istället för att slänger och köper nytt. Helsingborg ska ha höga miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling av varor och tjänster och vi vill utreda möjligheten till återbruk för att främja den cirkulära ekonomin. Det kan bland annat ske genom att utreda behovet av inköp, undersöka möjligheten till reparation och underhåll eller köpa in produkter av återvunnet material.

Både kommunen och miljön har mycket att tjäna på att öka andelen innovationsupphandlingar, där företag uppmanas att ta fram nya produkter och öka andelen sociala investeringar.

Vi vill

  • Att kommunen utvecklar tydliga nyckeltal för uppföljning av verksamheten samt upprättar årligt hållbarhetsbokslut.
  • Att kommunens resurser skall allokeras till kärnverksamheterna och den övergripande administrationen skall minskas.
  • Använda differentierade kostnader utifrån miljöpåverkan: ju högre miljöpåverkan desto högre kostnad.
  • Använda offentlig upphandling som ett verktyg för att stärka hållbarheten i det vi använder och konsumerar.
  • Att ett livscykelperspektiv ska ingå i bedömningsunderlaget när kommunen köper varor och tjänster.
  • Främja den cirkulära ekonomin genom att öka och utvidga kommunens arbete med återbruk.
  • Öka arbetet med sociala investeringar och att möjligheten till införande av så kallade sociala utfallskontrakt utreds, där det offentliga samarbetar med en extern finansiär för att nå specifika mål

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter