Kommunens medarbetare

Kommunens medarbetare arbetar gemensamt för att ge helsingborgarna bästa möjliga service inom det kommunala området.

Helsingborgs stad ska vara att en attraktiv arbetsgivare som ser varje medarbetares personliga förmåga och kompetens. Vi ska ha ett kontinuerligt fokus på arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Kommunen behöver som arbetsgivare finna fler vägar för att bidra till ett mer flexibelt och hållbart arbetsliv. Kommunens arbete med förkortad arbetstid och hållbart arbetsliv, såsom modellen 80-90-100, har varit ett gott exempel och som behöver utvecklas för fler.. Ett gott ledarskap är en nyckel för en bra och diskrimineringsfri arbetsmiljö.

Jämställdhetsarbete gällande osakliga löneskillnader, arbetsförhållanden och anställningsvillkor är nödvändigt för att utjämna skillnader på arbetsplatsen. Arbetet med språkombud på arbetsplatserna har visat sig ha flera fördelar både för en bättre kommunikation och för en bättre arbetsmiljö och därför vi vill se fler språkombud inom kommunens verksamheter.

Vi vill:

  • möjliggöra flexibla arbetsformer med erfarenheter från pandemin.
  • att tjänster inom Helsingborgs stad annonseras som heltid med möjlighet till deltid.
  • att kommunen ska agera som föredöme när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning.
    att kommunen ska finna fler arbetstidsmodeller för ett mer hållbart arbetsliv.
  • öka arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser för en god arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser.
    utöka arbetet med språkombud och införa detta inom fler av kommunens verksamheter
  • stärka företagshälsovården avseende arbetsrelaterade frågor.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter