Valmanifest 2022

Bäst på klimat och miljö

I Helsingborg ska det vara enkelt att leva klimat- och miljösmart. 

Vi vill:

 • ha fler odlingar, koloniområden och naturreservat.
 • se bättre cykel- och kollektivtrafik.
 • ha fler solceller och laddstolpar.
 • öka andelen vegetarisk, ekologisk och närodlad mat.
  skydda Öresund.

Mer makt åt helsingborgarna!

Makten utgår från medborgarna.

Vi vill:

 • ge helsingborgarna fler chanser att påverka.
 • införa medborgarbudget.
 • se fler folkinitiativ.
 • se utökat stöd till föreningar.
 • genomföra folkomröstningar vid stora frågor.

En värdig vård och omsorg

Det går inte att sätta tid på en människas behov.

Vi vill:

 • se mer tid för social samvaro inom äldreomsorgen.
 • att personer med bistånd får ha pengar över.
 • motverka ofrivillig ensamhet.
 • att personalen har en bra arbetsmiljö.
 • se hemlika gröna miljöer på boenden.

Allt börjar med en bra förskola och skola

Barn och ungdomar i Helsingborg ska gilla att gå i skolan.

Vi vill:

 • att barn ska känna lust att lära och framtidstro.
 • att lärare ska prioriteras.
 • satsa mer på skolan för att kunna möta varje elev.
 • att skolans resurser ska gå till eleverna.
 • se fler vuxna i skolan.

Ett Helsingborg för olika

Helsingborg ska vara en plats för alla.

Vi vill:

 • att alla ska kunna delta i samhället, oavsett funktionsnivå.
 • att HBTQI-personers trygghet ökar.
 • motverka och förebygga övergrepp i alla miljöer.
 • öka insatserna för utsatta personer.
 • att stadens anställda speglar samhället.

Fler ska må bättre

Vi prioriterar förebyggande hälsoarbete med fokus på livskvalitet.

Vi vill:

 • minska sjukskrivningar.
 • att psykisk ohälsa ska uppmärksammas och förebyggas.
 • att alla ges en ny chans.
 • se hälsosamma livsmiljöer.
 • ha en förstärkt elevhälsa.

Välkommen, nya helsingborgare!

Helsingborg ska vara en välkomnande stad!

Vi vill:

 • att människor på flykt ges en chans att hitta ett hem.
 • se att mottagandet karakteriseras av medmänsklighet.
 • att välkomnandet blir bättre och tydligare.
 • se en enkelt väg in samhället och ut i arbete.
 • ta tillvara varje människas kompetens.

Livskvalitet i alla områden

En bra kommun för barn är ett bra kommun för alla.

Vi vill:

 • att varje område är barnens område.
 • se närhet till service i hela kommunen.
 • att fler ytor i staden ska vara bilfria.
 • ha fler grönområden och hundhägn i allas närhet.
 • öka självförsörjningen i varje område.

Från Utvälinge till Ottarp och Öresund till Mörarp

Den gröna omställningen börjar på landsbygden.

Vi vill:

 • värna åkermarken och prioritera närodlat.
 • ha mer biologisk mångfald.
 • utöka kollektivtrafiken och förbättra cykelstråken mellan stad och landsbygd.
 • se god service och fler mötesplatser för alla.
 • se utökat stöd till byalagen.

Hela staden är din stad

Helsingborg ska vara tryggt för alla.

Vi vill:

 • fördjupa det förebyggande samarbetet med socialtjänst, polis, skola och fritidsverksamhet.
 • stoppa ungas rekrytering till kriminalitet.
 • att den svarta ekonomin och droger bekämpas.
 • prioritera arbetet mot hedersvåld och förtryck.
 • prioritera arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter