Barn och unga

Nedan läser du alla våra frågor som berör barn och unga

 1. Bussa alla elever till kulturen 
  Alla barn och unga i Region Jönköpings län har lika rätt till regionens kulturutbud oavsett förutsättningar såsom bostadsort och skolval. Barn och ungdomars närvaro på våra större institutioner ska prioriteras och elever erbjuds ett par föreställningar inklusive resa

  Globala målen 4: God utbildningGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällen

 2. Erbjud alla skolor en kulturkatalog
  Kommunerna och skolorna är nyckeln till att alla barn och ungdomar kan få ett bra kulturutbud på lika villkor, Regionen ska anordna utbudsdagar för det fria kulturlivet för att skapa en katalog med kulturupplevelser  som erbjuds alla länets skolor

  Globala målen 4: God utbildningGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 3. Satsa på nya kulturformer
  Regionen ska också vara delaktig i nya kulturyttringar och bidra med kunskap och resurser när nya strömningar uppstår och utvecklas

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 4. Utveckla spelkulturen
  Ungdomar har aldrig konsumerat så mycket kultur som de gör idag, ofta genom spel. Huvuddelen av den kultur som konsumeras är producerad enligt marknadsmässiga principer. Det innebär ofta att verkshöjd och konstnärlig spets trängs undan av det som säljer. Här behöver det offentliga konst- och kulturlivet kliva in på banan och ge konstformen plats.
  .
  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter