Cykeltrafik

Nedan kan du läsa alla våra frågor om berör cykeltrafik

 1. Bygga ut säkra gång- och cykelvägar i länet
  Miljöpartiet vill se ett cykelnät över hela länet. Vi vill att cykelvägar och cykelvänliga stråk knyter ihop våra tätorter och andra viktiga målpunkter

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällenGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

 2. Placera säkra cykelställ vid regionbussarnas hållplatser
  Cykling är ofta en integrerad del i en individs resa från start till mål, och genom cykling kan kollektivtrafikens upptagningsområde öka betydligt. Därför ska säkra cykelställ finnas vid samtliga regionbusshållplatser i länet, och vid större bytespunkter ska cykelparkeringar med hög standard finnas

  Globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällen

 3. Underlätta cyklande till och från järnvägsstationer
  Järnvägsstationerna ska utrustas med ett cykelgarage och hyrcykelsystem. Det ska även gå att cykla säkert längs alla större vägar i länet. I samband med att investeringar i väginfrastruktur görs ska alltid gång- och cykeltrafikanters behov tillgodoses.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

 4. Underlätta cyklande för Regionens personal
  Regionen ska i sin roll som arbetsgivare fortsätta stimulera till ökad cykling

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter