Cykeltrafik

Nedan kan du läsa alla våra frågor om berör cykeltrafik

 1. Bygga ut säkra gång- och cykelvägar i länet
  Miljöpartiet vill se ett cykelnät över hela länet. Vi vill att cykelvägar och cykelvänliga stråk knyter ihop våra tätorter och andra viktiga målpunkter

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällenGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

 2. Placera säkra cykelställ vid regionbussarnas hållplatser
  Cykling är ofta en integrerad del i en individs resa från start till mål, och genom cykling kan kollektivtrafikens upptagningsområde öka betydligt. Därför ska säkra cykelställ finnas vid samtliga regionbusshållplatser i länet, och vid större bytespunkter ska cykelparkeringar med hög standard finnas

  Globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällen

 3. Underlätta cyklande till och från järnvägsstationer
  Järnvägsstationerna ska utrustas med ett cykelgarage och hyrcykelsystem. Det ska även gå att cykla säkert längs alla större vägar i länet. I samband med att investeringar i väginfrastruktur görs ska alltid gång- och cykeltrafikanters behov tillgodoses.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

 4. Underlätta cyklande för Regionens personal
  Regionen ska i sin roll som arbetsgivare fortsätta stimulera till ökad cykling

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter