Nedan kan du läsa alla våra frågor vi vill driva som berör djuren

 1. Förenkla utevistelse för boskapsdjur
  Vår relation till djur måste bygga på respekt för att djuren har egna behov. Det gäller sällskapsdjur, djur i livsmedelsproduktion, djurförsök, vilda djur eller djur som används för sport och underhållning. Det handlar inte bara om att undvika lidande i olika former utan även om att ge djuren möjlighet till positiva upplevelser som tillfredsställelse, glädje och förväntan. Miljöpartiet anser att de djur som vi människor har ansvar för och föder upp ska få leva ett gott liv. Därför vill vi satsa särskilt på att samverka med länets lantbrukare för att möjliggöra utevistelse och bete så mycket som möjligt, bland annat genom gårdsturism

  Globala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald*

 2. Stötta gröna och hållbara företag
  Vi vill se att djur har det så bra som möjligt. Därför vill vi satsa på att stärka gröna och hållbara näringar som tar särskild hänsyn till djurs livskvalité. Naturbruksgymnasierna formar framtidens djurhållning och bör ge framtidens uppfödare möjlighet att driva hållbara, etiska och humana företag

  Globala målet 4: God utbildningGlobala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 3. Hjälpa övergivna djur i länet
  Många husdjur får inte det goda liv de förtjänar, då de överges i ensamhet. I länet har vi föreningar som jobbar aktivt med att hjälpa dem hitta in i en ny familj. Vi vill stötta de hemlösa djuren genom att samverka med hjälporganisationer som arbetar med övergivna husdjur

  Globala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 4. Integrera djurskydd och djurhälsa i Regionens upphandlingsstrategi
  Djurskydd och djurhälsa ska vara en naturlig del i Regionens upphandlingsstrategi. All uppenbar vanvård av djur och brott mot svenska djurskyddskrav ska bemötas med en stark signal från Regionen att leta nya handelspartners

  Globala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 5. Förebygga läkemedelsutsläpp
  Läkemedelsutsläpp i naturen är inte bara en fara för miljön och oss människor, men även djuren. Därför är det viktigt att förebygga läkemedelsutsläpp även för djurens skull

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhetGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 6. Göra det möjligt att ta med husdjur på färdtjänstresor
  För den med husdjur ska det vara enklare att ta sig runt. Vi vill göra det möjligt att ta med sig sitt husdjur på färdtjänstresor.

  Globala målet 11: Hållbara städer och samhällen

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter