Nedan finner du våra frågor som berör ekonomin

 

Samhällets resurser

 1. Mäta välfärd i mer än BNP
  Det är vi människor som har skapat ett ohållbart ekonomiskt system och det är vi människor som kan förändra det systemet. Miljöpartiet vågar stå upp för nya ekonomiska spelregler. En stark ekonomi ger många möjligheter, men en ständigt ökande konsumtion är varken möjlig eller önskvärd. Genom nya mått på samhällsutveckling och välfärd och genom förändrade prioriteringar kan vi bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständigt ökad exploatering av naturen. Det som är bra för människors hälsa, livskvalitet och vår gemensamma miljö ska få styra samhällets utveckling och ekonomin

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

 2. Öka jämlikheten i regionens taxor
  Det ekonomiska systemet påverkar också oss människor och vilka liv vi har möjlighet att leva. Regionens taxor ska öka jämlikheten. Miljöpartiet driver på för en jämnare fördelning mellan rik och fattig, stad och landsbygd, man och kvinna. Så bygger vi ett välmående samhälle. Det gör oss alla lyckligare i längden

  Globala målet 1: Ingen fattigdomGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 3. Minska lönegapet mellan könen
  Regionen är länets största arbetsgivare, vår lönepolitik påverkar därmed hela samhället. Miljöpartiet vill inte ha någon skillnad i lön baserat på kön. Löneutvecklingen bör därför vara bättre än resten av samhället och uppmuntra kompetens och erfarenhet hos medarbetare

  Globala målet 5: Jämställdhet

 4. Investera hållbart och ansvarsfullt
  Regionen har stora finansiella tillgångar i form av pensionsmedel och rörelsekapital, pengar som är placerade i olika värdepapper. Vi ska divestera i ohållbara branscher såsom vapen, fossila bränslen och investera i hållbara alternativ så att de finansiella resurserna vi har arbetar mot samma mål som oss.

  Globala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 

Naturens resurser

 1. Återbruka mera
  Cirkulär ekonomi handlar om att använda resurser mer effektivt och hållbart. Att se till att saker håller längre, att mer återbrukas och att det som inte längre kan användas faktiskt återvinns

  Globala målet 12: Hållbar konsumtion och produktion

 2. Införa koldioxidbudget
  Koldioxidbudget inom Jönköpings län ska införas och alla investeringar och verksamheter vill vi ska mäta sitt fotavtryck, inte bara i kronor och ören utan också i mängden utsläpp som genereras. Vi har redan fått igenom att regionen tillsammans med andra aktörer i länet ska ta fram förslag på koldioxidbudget – nu återstår att förverkliga budgeten

  Globala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarnaGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 3. Upphandla schysst och ansvarsfullt
  Upphandling är en strategisk viktig fråga för Regionen och ett viktigt politiskt styrmedel. Det regionen upphandlar ska självklart omfattas av starka krav på social hänsyn och schyssta villkor. Regionen ska möjliggöra en hållbar utveckling och bidra till cirkulär ekonomi där returflöden skapas och material tas tillvara

  Globala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 4. Minska matsvinnet
  Vi vill minska matens klimat- och miljöpåverkan genom att minska matsvinnet och främja utvecklingen av svenska vegetariska livsmedel och en miljö- och klimatsmart kost. Hälsosam, ekologisk och klimatsmart mat ska vara norm när offentlig sektor upphandlar.

  Globala målet 2: Ingen hungerGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarnaGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

 

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter