Flygpolitik

  1. Sluta subventionera persontrafik med flyg
    Fossildrivet flyg är en av de största klimatbovarna och tills utsläppsfria alternativ etablerat sig ska inte länets skattebetalare försörja verksamheten.

    Globala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

Nyheter på ämnesordet

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter