Tillgänglig vård

Nedan följer alla våra frågor som vi vill driva för att göra vården tillgänglig för alla

 1. Sänka väntetiderna till sjukvårdsrådgivningen
  Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården när det behövs. Sjukvårdsrådgivningen ska vara lättillgänglig och utan långa telefonköer

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

 2. Tillgängliggöra jour-kompetensen
  Det är viktigt att vid akuta sjukdomstillstånd ha möjlighet att få en bedömning av läkare eller annan sjukvårdskunnig personal även på jourtid i alla länsdelar. Alla länsdelar ska ha samma tillgång till läkarbedömning, digitalt eller fysiskt även sena kvällar och helger

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

 3. Sänka primärvårdens avgifter
  Regionen har en av landets högsta avgifter inom primärvården. Miljöpartiet vill sänka denna avgift och tycker också det är rimligt att det kostar mindre att besöka exempelvis en distriktssköterska jämfört med ett läkarbesök

  Globala målet 1: Ingen fattigdomGlobala målet 3: God hälsa och välbefinnande

 4. Öka resurserna till vårdcentralerna
  För att vårdcentralernas verksamhet ska utvecklas måste Regionen göra större satsningar till det ändamålet. Det krävs också arbetsmiljöinsatser så att fler läkare väljer att arbeta på vårdcentral. Bättre administrativt stöd och överflyttning av arbetsuppgifter till andra professioner, är viktiga åtgärder att genomföra
 5. Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande
 6. Gör sjukhusens specialister tillgängliga för vårdcentralerna
  Stöd från sjukhusets specialister är viktigt även på vårdcentralerna. Här kan digitaliseringen vara ett bra verktyg, och samverkan i vårdkedjan är nyckeln till ett effektivt sådant. Hudkliniken undersöker till exempel fotografier av misstänkt hudcancer tagna på vårdcentralen, utan behov av remisser, resor och tidsbokningar

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

 7. Anställa fler akutläkare
  På våra akutmottagningar söker människor med svåra och ibland akut livshotande tillstånd. Rätt handläggning kan vara skillnaden mellan liv och död. Att ha personal med hög kompetens tillgänglig på akuten dygnet runt ser vi därför nödvändigt. Vi vill därför verka för att regionen utbildar och anställer akutläkare

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande

 8. Säkra ambulanstillgången
  Det är viktigt att hela länet har tillgång till ambulans med korta ledtider

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målen nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 9. Utveckla akutsjukhusen
  Miljöpartiet vill värna våra tre akutsjukhus i länet. Svårigheter med bemanning av såväl specialistläkare som sjuksköterskor ska bemötas med aktiva rekryteringsstrategier, gärna i samverkan med berörda kommuner och andra lokala arbetsgivare

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målen nummer 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 10. Stärka förlossningsvården
  Tillit är oerhört viktigt i förlossningsvården, trygga relationer med personal kan aldrig ersättas av information på ett papper. Förlossningsvården i länet behöver förstärkas och kompetensförsörjningen säkerställas på våra tre akutsjukhus. Fler barnmorskor behöver anställas men även förlossningspedagoger och doulor

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 5: Jämställdhet

 11. Öka kompetensen om genusmedicin och jämställd vård
  Många kvinnor får lida i onödan då kunskapen om kvinnors hälsa släpar efter. Trots avancerad medicinsk kunskap finns orimliga luckor vad gäller kvinnors hälsa och kroppar. Den bristande kunskapen om förlossningsskador och endometrios är bara två exempel. Vi vill att regionen ska satsa på kompetenshöjningar inom genusmedicin och jämställd vård, så att vården blir jämlik oavsett könstillhörighet. Ny kunskap ska snabbt implementeras i verksamheterna

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 5: Jämställdhet

 12. Öka kunskapen om psykiatrisk sjukdom bland äldre
  Kunskapen om psykiatriska sjukdomstillstånd hos äldre och personer med demenssjukdom ska öka, gärna i form av ett specialistteam

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 13. Stärka patientsäkerheten
  Miljöpartiet vill stärka arbetet med patientsäkerheten. Idag finns inte sällan ett syndabockstänkande inom vården, vilket leder till personal drar sig för att informera om begångna fel och ingen lärdom dras. Det krävs ett målinriktat strukturerat arbete för att ändra denna kultur inom vården, så att personal inte räds att tala om saker som gått fel. Vården behöver istället uppmuntra personal att aktivt påtala och söka efter saker som kunde gjorts bättre, i syfte att öka säkerheten och kvaliteten i vården

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 14. Stärka drabbade patienters rätt till information och stöd vid felbehandling
  Alla patienter som råkar ut för felaktig handläggning i vården ska få information om det, liksom vetskap om vad som görs för att undvika att händelsen upprepas i framtiden

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 16: Fredliga och inkluderande samhällen

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter