Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina behov.(Brundlandt, 1989).

Vissa känner till oss på både gott och ont. Kanske har vi bekantats i samband med framträdandet av samtyckeslagen, eller en dag som du var och tankade. Vilket det än var vill vi poängtera att vår regionala politik är dedikerad till Jönköpings läns hållbara utveckling genom att gå ”hand-i-hand” med FN:s globala mål om hållbarhet och Parisavtalet.

FN:s 17 globala mål

Parisavtalet & FN:s globala mål om hållbarhet

Jordens temperatur har överstigit 1,5 grader och först nu börjar det att bli kritiskt för djur, jordbruk och klimat. Kort och gott har nästan alla världens länder skrivit under Parisavtalet och gått med på att följa FN:s globala mål om hållbarhet. Sverige ligger i topp tre på världens långa lista för hållbarhetsarbete, enligt FN.

Tillsammans ska alltså alla världens länder aktivt hjälpa varandra med att sänka varandras koldioxidutsläpp, med betoning på världens utvecklade länder som måste hjälpa de mindre utvecklade. För att vi i Jönköpings län ska kunna arbeta mot så breda och stora mål behövs en lokal politik som styr länets ekonomiska flöden till att minska koldioxidutsläpp och tar till vara på samhällsfunktioner ihop med människors privatekonomi. Därför har vi brutit ned det ”världsomfattande” från FN och Parisavtalet till en mindre, regional nivå för Jönköpings län.

Tryck här för att läsa fler av våra frågor.

 

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter