Nedan kan du läsa alla våra frågor vi vill driva som berör hälsa

 1. Ställ krav på läkemedelsfabriker
  Att regionen fortsätter sitt aktiva arbete mot antibiotikaresistens. Det är mycket viktigt att Region Jönköpings län vid upphandling av läkemedel ställer krav som att de ska ha den reningsutrustning som behövs för att antibiotika och andra läkemedel inte ska spridas till den omgivande miljön vid tillverkning

  Globala målen nummer 12Globala målen nummer 15

 2. Regionen ska stödja etablerandet av delade kontor nära hemmet
  För dem som inte har möjligheten att arbeta i sitt eget hem ska ha möjlighet till att arbeta digitalt. För Regionens medarbetare ska arbete nära hemmet erbjudas där det är praktiskt möjligt

  Globala målen nummer 810

 3. Förebygga ohälsa och stärka det friska
  Skolan behöver resurser för att arbeta med psykisk hälsa och Regionen strävar för att arbeta förebyggande, här måste båda växla upp samverkan. Vi vill att regionen tar en aktiv del i att förebygga psykisk ohälsa genom vara delaktiga och resurssätta elevhälsovården med kompetens och resurser för en bättre psykisk hälsa

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 4: God utbildningGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 4. Utveckla våra hälsocenter
  Att främja folkhälsan är ett arbete inte bara för vården utan för hela samhället. Regionen har en särskild roll i att stötta personer med hög risk för sjukdom. Vi vill fortsätta bygga ut hälsocenter tillsammans med kommunerna där hälsorådgivning och livsstilsanalys erbjuds

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 5. Samarbeta med föreningslivet genom idéburet offentligt partnerskap
  Många hälsofrämjande aktiviteter sker idag till riktade grupper via patient-, folkhälso- och pensionärsföreningar. Detta är något som vi gärna vill uppmuntra och stötta, gärna genom idéburet offentligt partnerskap

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 6. Utveckla fler mötesplatser för samtal kring hälsa och vård
  Att förstå och lära sig leva med sin sjukdom, liksom att anhöriga erbjuds utbildning och stöttning, är faktorer som leder till en bättre hälsa. Hjärtats hus och lärcaféer är goda exempel som kan fungera för modell för andra patientgrupper och deras anhöriga, i hela läne

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällen

 7. Satsa på hälsokommunikation
  Pandemin har visat hur viktigt det är att kunna kontakta olika befolkningsgrupper på olika sätt för att nå ut med hälsofrämjande insatser. Vi vill fortsätta med och vidareutveckla riktade insatser för att förbättra folkhälsan bland invånare med utländsk bakgrund genom att utveckla arbetet med hälsokommunikation i länet. Utveckla arbetet med hälsokommunikation genom att anställa fler hälsokommunikatörer som talar olika språk.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 17 april 2024

Grön ungdom: EU-valet närmar sig med stormsteg

Västmanland, 17 april 2024

Dags för EU-val!

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter