Alla våra frågor om infrastruktur

 1. Bygga ut infrastrukturen för elfordon
  På landsbygdenkommer bilen även fortsättningsvis att vara ett viktigt transportmedel. Det är därför mycket viktigt att Region Jönköpings län främjar utbyggnaden av laddinfrastruktur

  Globala målen nummer 711

 2. Prioritera kollektivtrafik samt gång och cykel vid infrastruktursatsningar
  Vid satsningar inom infrastruktur och trafik vill vi att regionen prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik för att främja övergången till ett hållbart resande. Fokus ska vara på att skapa ett transportsystem som är klimatneutralt, barnvänligt, hälsofrämjande och säkertGlobala målen nummer 913
 3. Utrusta Regionens byggnader med solceller
  När nya byggnader planeras ska solelsproduktion finnas med. Vid ombyggnation och renovering ska möjlighet till att nyinvestera i solkraft utredas. Livscykelanalyser ska göras på alla Regionens fastigheter
  Globala målen nummer 7911
 4. Regionens hållbarhetsprogram
  Vi vill fortsätta ta kraftfulla steg i energiomställningen. Regionen har ett ambitiöst hållbarhetsprogram, men mycket av det har inte förverkligats. Det ska vi ändra på. Vi vill att regionens hållbarhetsprogram ska resurssättas och följas upp löpande. Målen ska successivt skärpas så att de nationella miljömålen uppnås

  Globala målen nummer 121315

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter