Jord- och skogsbruk

Nedan finner du våra frågor som berör jord- och skogsbruk

 

 1. Göra det lönsamt att bevara värdefull natur
  Det ska vara lönsamt att bevara värdefull natur. När skog klassas som nyckelbiotop försvinner det en intäktskälla för den enskilde men samhället berikas med natur och biologisk mångfald. Samhället kan då berika skogsägaren för att den tillgängliggör skogen för allmänheten. Här vill vi initiera ett pilotprojekt med skogsägare och friluftsliv

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillort och ekonomisk tillväxtGlobala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 2. Försäkra skogen genom ökad mångfald
  Skogen hotas av klimatförändringar och parasiter, där är biologisk mångfald skogens immunförsvar. Enbart tallskog utgör ett smörgåsbord för specialiserade parasiter, så det krävs träd av olika sorter. För att värna skogen och skogsbruket måste vi därför upphöra med kalhyggen och övergå till hyggesfria metoder. Biologisk mångfald är en bra försäkring för både natur och näring

  Globala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 3. Öka självförsörjningsgraden
  Sverige ska ta ansvar för vårt lands egen livsmedelsförsörjning och det finns stor anledning att vi ökar vår självförsörjningsgrad, bl a beredskapsskäl och klimatskäl. Jönköpings län är ett jordbrukstätt län. Här finns goda förutsättningar för regionen att bidra, exempelvis genom att upphandla lokalt producerade varor och därmed stödja jord- och skogsbruk

  Globala målet 2: Ingen hungerGlobala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 4. Stärka landsbygdens energiproduktion
  På landsbygden finns också särskilt bra förutsättningar för sol-, vind-, och biobaserad energi. Den förnybara energin skapar betydande affärsmöjligheter för jord- och skogsbrukare. Regionen ska stärka lokala och regionala leverantörer av råvara och underlätta för näringar som förädlar energi.

  Globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobala målet 13: Bekämpa klimatörändringarna

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter