Multisjuka och äldre

 1. Införa äldremottagningar på alla vårdcentraler
  Primärvården behöver utveckla sitt omhändertagande för att möta multisjuka och äldres särskilda behov. Alla vårdcentraler bör arbeta enligt konceptet äldremottagning och motsvarande hjälp ska också erbjudas även yngre patienter med stora behov. Det är viktigt att vården utformas i samråd med patient och anhöriga

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 2. Utveckla möjlighet till vård i hemmet
  Möjligheterna att få vård i hemmet ökar med nya innovationer. Vi vill göra det enklare att få vården anpassad efter behov och möjligheterna som kommer med teknisk utveckling

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 11: Hållbara stäer och samhällen

 3. Öka läkartiden väsentligt på särskilda boenden
  Många personer som bor på kommunernas särskilda boenden har flera kroniska sjukdomar och stora vårdbehov. Behovet av palliativvård är stort. Sjukvårdens prioriteringsordning säger att de med de svåraste sjukdomarna ska få vård först. Samtidigt konstaterar flera undersökningar att den tid som distriktsläkare idag har avsatt för denna patientgrupp inte räcker till

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 11: Hållbara stäer och samhällen

 4. Inrätta palliativa gästhem i alla tre sjukvårdsområden
  Vård i livets slutskede – så kallad palliativ vård – är underprioriterad och behöver utvecklas. Det gör vi genom att inrätta specialiserade vårdplatser, i samverkan med kommunerna, på gästhem i länets alla tre sjukvårdsområden.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter