Näringslivet

Nedan finner du våra frågor som berör näringslivet

 

 1. Främja grön omställning
  Ett dynamiskt och hållbart näringsliv är en förutsättning för fortsatt utveckling av vår region. Ett blomstrande näringsliv skapar framtidens arbeten, för att motverka de sociala klyftor vi har i samhället idag. Vi vill främja den gröna omställningen och stärka stöden för goda affärsmodeller

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 12: Hållbar konsumtion och produktion

 2. Stödja utvecklingen av de gröna näringarna
  Vi ser gärna att fler jobb än idag är knutna till skogen och landsbygden. Detta kan bland annat ske genom ökad förädling av skogsråvara och ökad natur- och ekoturism. Värdefull natur med rik biologisk mångfald bör i ökad utsträckning skyddas mot exploatering och intensivt brukande. Istället ska det bevaras och göras tillgängligt för natur- och ekoturism

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 3. Stödja underleverantörernas resa till noll utsläpp
  Företagen som levererar direkt till kund ställer om till en koldioxidneutral produktion, vilket leder till att underleverantörerna måste hänga med. Det är inte en enkel uppgift men här kan regionen hjälpa till genom att affärsutveckla underleverantörerna i länet mot nollutsläpp för att de ska få konkurrensfördelar när de stora branscherna svänger om

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 13: Bekämpa klimatförändringarna

 4. Öka möjligheterna för alternativa företagsformer
  Miljöpartiet vill även stötta etableringar av mindre traditionella företagsformer, såsom kooperativ, personalägda företag och sociala företag. Bland annat genom samma möjligheter till lån men även genom en fortsatt satsning på socialt företagande

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 12: Hållbar konsumtion och produktionGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 5. Öka mångfalden i företagandet
  Bland utrikesfödda företagare drivs stor andel små och medelstora företag. Tillgängligheten till de företagsstödjande systemen behöver därmed också breddas för att möta den här gruppen. Mångfald är en grundförutsättning för innovation

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 6. Elektrifiera logistikbranschen
  Logistikbranchen utgör en stor del av Länets näringsliv. Det är viktigt att även den hänger med i den gröna omställningen och elektrifieras. Där kan satsningar på ladd- och vätgasinfrastruktur samt elektrifierade vägar vara intressant för regionen att stödja

  Globala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 7. Etablera open source-lab
  Innovation och kreativitet som inte begränsas av upphovsrätt och ägande har visat sig vara betydligt bättre på nyskapande och uppfinningar. Vi vill lägga grunden för en institution för att utbyta idéer och spännande koncept på. Detta open source-lab ska ha både kulturella och ekonomiska applikationer.

  Globala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter