1. Fasa ut farliga kemikalier som används inom vården

  Vården ska inte släppa ut läkemedel i naturen. Miljöpartiet vill att sjukhusens avloppssystem ska utrustas med reningsutrustning som syftar till att inga läkemedel eller antibiotikaresistenta bakterier når de kommunala avloppssystemen

  Globala målen 12Globala målen nummer 15

 2. Minska föroreningar från läkemedel

  Utsläppen av miljöbelastande läkemedel måste minska. Vården kan påverka detta genom minskad användning och förskrivning av dessa läkemedel. Det behövs utökade utbildningsinsatser och en tydlig uppföljning av att vägledningar och rutiner verkligen följs

  Globala målen nummer 3Globala målen nummer 6Globala målen nummer 12

 3. Stoppa gruva i Norra Kärr

  Etableringen av en gruva i Norra Kärr vore ett oerhört hot mot Vätterns vatten. Avfallet från en sådan gruva skulle behöva ligga i botten på en damm som skulle hota Vätterns vatten i tiotusentals år, längre tid än någon mänskligt byggd damm kan hålla

  Globala målen nummer 6Globala målen nummer 14Globala målen 15

 4. Upphandla miljömärkta rengörings- och städprodukter
  Region Jönköpings län behöver skärpa kraven vid upphandling så att produkter som innehåller hälso- och miljöfarliga ämnen fasas ut. Främst handlar det om att följa upp de krav som redan finns, så de inte förblir ord på ett papper. Särskilt viktigt är detta i miljöer där barn vistas

  Globala målen nummer 312

 5. Få bort plasten ur dricksvattnet

  Plast framställs som regel från oljeprodukter och innehåller ofta olika skadliga kemiska ämnen som kan läcka ut. När plaster hamnar i naturen tar det extremt lång tid innan de bryts ned. I en aktuell världsomspännande studie påträffades mikroplast i 83 procent av alla prover från dricksvatten. Plasten i dricksvattnet måste bort och här ska regionen ta ett stort ansvar

  Globala målen nummer 6Globala målen nummer 14Globala målen nummer 12
 6. Militära skjutövningar i och över Vättern ska stoppas

  Vätterns vatten berör många; människor, djur, natur, kommuner, regioner, företag och tydligen militären. Vi anser dock att försvarets nyttjande av vår gemensamma vattentäkt borde vara hållbar och att skjutövningar och sprängsimuleringar kan göras i mer kontrollerade miljöer

  Globala målen nummer 6Globala målen 14Globala målen 16

 7. Rent vatten i kranen är en självklarhet idag och det ska det vara imorgon med

  För att inte dricksvatten ska förloras till klimatkrisen, miljögifter och andra hot så måste vi ta stora steg redan nu. Regionen bör verka för att Vättern klassificeras som överordnat riksintresse och därmed få ett tydligare skydd

  Globala målen nummer 6Globala målen 14Globala målen 15

 8. För att tillse att klimatutsläppen minskar i nödvändig takt vill vi att regionen inför konkreta klimatpolitiska mål

  I samband med Miljöpartiets rikspolitiska ambitioner ska vi sträva mot nollutsläpp 2035.

  Globala målen nummer 13

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter