Rehabilitering och habilitering

Nedan finner du alla våra frågor som berör rehabilitering och habilitering

 1. Erbjuda högkvalitativ rehabilitering lika för alla
  Människor som har blivit sjuka eller råkat ut för en skada ska garanteras rehabilitering och erbjudas aktiva insatser och stöd för att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett gott liv. Alla som kan tillgodogöra sig rehabilitering ska få detta på lika villkor – exempelvis ålder eller bostadsort ska inte vara en avgörande faktor

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 2. Trygga långsiktigheten i rehabiliteringsprocessen
  Vården ska också ta hänsyn till att många personer med kronisk sjukdom eller skada har behov av kontinuerlig träning för att upprätthålla en god funktionsförmåga. Vi vill att regionen ser över möjligheten att inrätta rehabiliteringscentra i länets större orter som erbjuder den specialistkompetens vissa patienter kräver. Syncentralen måste ges mer resurser för att bland annat bättre kunna utbilda i digitala hjälpmedel

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 3. Främja grön rehabilitering
  Inte minst vid sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa, depression eller kronisk smärta finns ofta ett glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, där patienten kan ha nytta av att få delta i en mindre kravfylld insats. Här erbjuder regionen i samarbete med kommunerna idag bland annat rehabilitering i gröna miljöer och kulturunderstödd rehabilitering. Miljöpartiet är mycket positiva till och vill stödja och utveckla denna verksamhet, och även om möjligt inkludera hund- och/eller hästunderstödd terapi

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällen

 4. Öka resurserna till habiliteringen
  Habilitering ska ge stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Tidiga adekvata insatser i livet har bästa effekt och sparar lidande för den enskilde och dess omgivning. Vår region avsätter nationellt sett mycket litet resurser till habiliteringen, och vi ser ett behov av att öka dessa.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter