Skola och utbildning

Nedan finner du våra frågor som berör skola och utbildning

Folkbildning

 1. Rikta folkhälsokampanjer genom folkbildningen
  Studieförbunden är en stor del av den kulturella infrastrukturen och ska ha stöd därefter. Vi vill undersöka vilka utvecklingsmöjligheter folkbildningen i regionen har för att ge ett utbud åt medborgarna med samhällsnyttigt innehåll i de områden regionen verkar

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 4: God utbildningGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 2. Trygga folkhögskolan
  Miljöpartiet de gröna har traditionellt alltid varit stor förespråkare för folkhögskolan. Våra folkhögskolor utjämnar utbildningsklyftor genom att vara väl anpassade för personer med kort utbildning. Nyetablerade medborgare och personer med funktionsnedsättning är grupper som särskilt väl kan ta del av kursutbudetGlobala målet 4: God utbildningGlobala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet
 3. Värna särarten i våra folkhögskolor
  Nässjö folkhögskola är inriktad på kultur, medan Värnamo folkhögskola har folkhälsoprofil. Miljöpartiet de gröna tycker att det är viktigt att de båda skolorna får utveckla sin egen karaktär och att de tillförsäkras tillräckligt med resurser.

  Globala målet 4: God utbildningGlobala målet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Naturbruksgymnasierna

 1. Ta ledartröjan i ekologiskt och hållbart skogs- och jordbruk
  Miljöpartiet de gröna vill öka den svenska livsmedelsproduktionen. Jönköpings län har omfattande jord- och skogsbruk, med stort ekologiskt utbud. Det ska vi värna och utveckla vidare till ett ledarskap i hållbart naturbruk, genom att vara kunskapscenter för hållbara jord- och skogsbruksmodeller

  Globala målet 2: Ingen hungerGlobala målet 4: God utbildningGlobala målet 15: Ekosystem och biologisk mångfald

 2. Låt naturbruksgymnasierna servera sin egen produktion
  Produktionen från naturbruksgymnasierna ska i möjligaste mån användas lokalt, och i regionens verksamhet. Sjukhuskök, skolkök och restauranger ska ges möjligheten att erbjuda egenproducerade närodlade livsmedel

  Globala målet 2: Ingen hungerGlobala målet 4: God utbildning

Jönköping University

 1. Stärka banden mellan Regionen och Jönköping University
  I länet har vi förmånen att ha en stiftelseägd högskola med höga ambitioner att samverka med andra aktörer. Detta är något unikt och värdefullt. Att akademin i många sammanhang tar ledartröjan och kopplar arm med näringslivet för att utveckla regionen är fantastiskt och där måste de offentliga aktörerna utveckla sin roll

  Globala målet 4: God utbildningGlobala målet 17: Genomförande och partnerskap

 2. Erbjuda högkvalitativ kollektivtrafik för alla studenter i länet till Jönköping University
  Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna regionen står inför. Detta kräver att vi agerar kraftfullt för att vår region ska hänga med in i framtiden och här är samspelet med högskolan en av de viktigaste faktorerna. En av våra roller där är att garantera studenterna hållbart resande till campus, så att hela länet kan husera studenter

  Globala målet 4: God utbildningGlobala målet 11: Hållbara städer och samhällen

 3. Etablera en tandläkarutbildning på Jönköping University
  Det råder stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna, kötiden för att komma till vård ökar – och det faktum att de äldre blir fler och i ökad utsträckning behåller sina egna tänder, leder till ett ökat behov av tandläkare. Samtidigt skapar betydande pensionsavgångar stora kompetensluckor. Därför vill vi etablera en tandläkarutbildning tillsammans med Jönköping University.

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 4: God utbildning

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter