Tänder är en viktig del av kroppen och därför har vi tagit med frågor som berör just tänderna

 1. Hålla en hög ambitionsnivå inom barntandvården
  Region Jönköpings län ligger i topp vad gäller kariesfrihet hos barn. Detta goda arbete ska fortsätta och ambitionsnivån ska fortsätta att vara höga inom hela barntandvården

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 2. Utveckla äldretandvården
  Vi vill återuppta regionens arbete med att bygga ut äldretandvården, vilket bland annat innebär aktiviteter som fluorsköljningar på äldreboenden, uppsökande tandhygienister, särskilda vårdprogram för äldre

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 10: Minskad ojämlikhet

 3. Inrätta kliniker med sjukhustandvård på samtliga tre sjukhus
  Sjukhustandvård är en växande specialitet, och Miljöpartiet stöttar regionens ambition att denna verksamhet ska finnas på samtliga länets tre sjukhus

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 4. Inrätta en tandläkarutbildning på Jönköping University
  Det råder idag brist på såväl tandläkare i stora delar av Sverige inklusive vårt län. Regionen verkar tillsammans med Jönköping University för att inrätta en tandläkarutbildning inom länet, vilket vi tror kan underlätta framtida rekrytering av tandläkare

  Globala målet 3: God hälsa och välbefinnandeGlobala målet 4: God utbildning

  Tryck här för att komma tillbaka till våra frågor.

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter