Camilla Hansén

Camilla Hansén är Miljöpartiet de grönas riksdagsledamot från Örebro län. Hon är ledamot i Utrikesutskottet och talesperson för partiets politik när det gäller nationella minoriteter och demokrati. Camilla är även distriktsordförande i MP Örebro län.

Emma Ode
Camilla Hansén Riksdagsledamot som vill bygga ett hållbart och rättvist samhälle där vi alla kan leva ett gott liv. Tillsammans.
Camillas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

”Jag vill att våra barn ska leva trygga hela livet på en frisk planet!”

Camilla Hansén