Camilla Hansén

Camilla Hansén är Miljöpartiets riksdagsledamot från Örebro län. Hon är ledamot i Konstitutionsutskottet, talesperson i frågor om nationella minoriteter och demokrati. Camilla är distriktsordförande i MP Örebro län. Hon kandiderar till riksdagen 2022.

Emma Ode
Camilla Hansén Riksdagsledamot som vill bygga ett hållbart och rättvist samhälle där vi alla kan leva ett gott liv. Tillsammans.
Camillas hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Bistånd och global rättvisa.

Sveriges bistånd ska vara hållbart och skapa förutsättningar för fattiga människor att leva bättre liv. Vi ska gå före för att möta klimatutmaningen, utrota fattigdom och driva på för fred och stabilitet i världen.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

”Jag vill att våra barn ska leva trygga hela livet på en frisk planet!”

Camilla Hansén

Aktuella frågor för Camilla Hansén

Mer om Camilla Hansén

Personligt

Därför är jag miljöpartist

När jag var nybliven förälder trodde jag först att ansvaret för ett barn sträcker sig till deras 18-årsdag. Jag minns verkligen ögonblicket när jag insåg att det inte räcker. Först kom nyheten om att av de barn som föddes det året, så skulle en större del än någonsin uppleva sin 100 årsdag. Sedan kom nyheten om hur jorden värms upp, och prognoser för klimatet om 50 och om 100 år. Då blev det uppenbart för mig att mitt ansvar som förälder är att våra barn ska kunna leva ett bra liv, hela livet, ända tills de blir hundra år.

När en vän sedan frågade om jag ville bli medlem i Miljöpartiet var svaret enkelt. Ja, jag vill vara med i ett parti som grundar sin ideologi och sin politik på solidaritet med djur och natur, med människor i hela världen och med kommande generationer. Nu handlar det inte längre om våra barn, utan om att alla barn ska ha en bra liv, hela livet, ända tills de blir hundra år.

Första gången jag fick frågan om jag ville ha ett politiskt uppdrag, så tackade jag nej. Nu är jag en av Miljöpartiets sexton riksdagsledamöter. Kom med du också. Att vara medlem är kul och ett stort stöd för våra politiker. Om du vill tacka ja till ett förtroendeuppdrag kan du få vara med om en fantastiskt resa i vårt parti.

CV

Personal
Camilla Hansén begun her political work in local and regional assemblies in her thirties, after becoming mother of two. The reason being to contribute to a safe world for hers, and other children, when it comes to a thriving planet and sustainable society. Camilla Hansén is a member of the Green Party (Miljöparitet, MP) since 2008.

Assignments

Political assignments in the Swedish Parliament
2021– Committee on Foreign Affairs
2020– Deputy member of The Riksdag's steering group for bilateral democracy-promoting cooperation
2019–2021 Committee on the Constitution
2016 Deputy member of parliament, due to parental leave, for six months. Committee on Civil Affairs

For complete list of assignments in the Swedish Parliament: https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/ledamot/camilla-hansen_94f81deb-b316-4a83-8712-1e4d9f102ec2

Political assignments outside the Swedish Parliament and the Government
2021- Member of the Export Control Council (ECC)
2019– Member of the Medical Responsibility Board
2019– Chair of the board of the Green Party in Örebro County
2011–2015 Chair of the board of the Green Party in Örebro Municiality
2010–2019 Member of the County Council, Örebro County

Employment
2017– Analyst at Örebro University. Currently on leave of absence due to serving in Parliament
2010–2017 Senior administrator, and deputy administrative director at the Legal Guardians Office
2004–2010 Project assistant, teacher in Psychology at Örebro University
1996–1997 Administration and sales in family business

Education
1997–2004 Degree of Master in Psychology, and a degree of Master in Education, Örebro University
1993–1994 High school exchange student in USA, Forsyth Central, Cumming, GA
1992–1996 High school in Sweden, Lindeskolan, Lindesbergs Municipality