Jan Riise

Ordförande MP Halland

Jan Riise
Jan Riise Hemma
Jans hjärtefrågor

Hållbar samhällsplanering.

Klimat och Miljö.

Barns rättigheter.

Folkhälsa.

Psykisk hälsa och ohälsa.

Barn & Ungdomar.

Aktuella frågor för Jan Riise

Mer om Jan Riise

Jan Riise om politik

Frågor om öppenhet, deltagande, tolerans, barnens rättigheter och hållbar utveckling ligger mig varmt om hjärtat. Vi som är vuxna nu har ett stort ansvar, kanske större än vad någon generation tidigare haft, att ställa om så våra barn och barnbarn får en värld att leva i. Vi behöver mer långsiktiga och klimatanpassade visioner i samhällsbyggandet kommunalt, regionalt, nationellt och globalt. Det är hög tid att lämna planering baserad på framskrivning av befintliga trender och skapa en planering baserad på visioner, inte på vad vi får om vi inte gör något. Miljöpartiets grundläggande gröna ideologi påverkar varje enskild fråga – solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, med kommande generationer och med världens alla människor. Jag försvarar invånarnas rätt att vara delaktiga i samhällsutvecklingen - och jag kommer alltid att argumentera för hållbara lösningar: mer cykel, mer kollektivtrafik, mer öppenhet, mer förebyggande hälsoarbete, mer samarbete i skolorna för att hjälpa barn som har det svårt, mer skyddad natur och stränder. Då kan vi skapa möjligheter för alla att leva goda liv.  

Personligt

Jag har ett litet hus ute vid havet utanför Gottskär. Min dotter Stella, 15, bor med mig varannan vecka; jag är skild sedan några år. Till huset hör en trädgård som ständigt överraskar mig. Till vardags är jag på Chalmers i Göteborg, där jag sedan 2014 arbetar med olika projekt inom hållbar utveckling. Det handlar mycket om deltagande och medskapande, om att göra forskningen tillgänglig och göra det möjligt att vara delaktig. Det har på något sätt varit mitt fokus hela mitt yrkesliv: kunskaper som kan delas och som alla kan bidra till. Hållbar utveckling av städer har jag jobbat mycket med. Sedan något år tillbaka mest med samarbete med fattiga länder, inte minst söder om Sahara.Innan pandemin pendlade jag till Göteborg med bil/cykel, buss och tåg - tycker det är ett mycket bättre alternativ än att köra bil – men nu har jag som så många andra arbetat hemifrån under snart två år.Formellt sett är jag en första generations invandrare. Kom till Sverige som ettåring, från Norge - så utmaningarna är inte så stora. Men det har ändå påverkat min syn på öppenhet, tolerans, medkänsla och engagemang för människor som tvingas på flykt eller av andra skäl lämnar sina hem.