Mer om Jan Riise

Jan Riise om politik

Frågor om öppenhet, deltagande, tolerans och hållbar utveckling ligger mig varmt om hjärtat. Vi som är vuxna nu har ett stort ansvar, kanske större än vad någon generation tidigare haft, att ställa om så våra barn och barnbarn får en värld att leva i. De grundläggande värdena påverkar varje enskild fråga. Jag försvarar invånarnas rätt att vara delaktiga i samhällsutvecklingen - och jag kommer alltid att argumentera för hållbara lösningar: mer cykel, mer kollektivtrafik, mer öppenhet, mer förebyggande hälsoarbete, mer samarbete i skolorna för att hjälpa barn som har det svårt, mer långsiktiga och klimatanpassade visioner i samhällsbyggandet (mindre av att 'bara' leverera bygglov). Dessutom tycker jag att Kungsbacka är i stort behov av en ny Översiktsplan som speglar ambitioner och visioner på ett bättre och mer hållbart sätt. 

Personligt

Jag har ett litet hus ute vid havet utanför Gottskär. Min dotter, snart 12, bor med mig varannan vecka; jag är skild sedan ett par år tillbaka. Till huset hör en trädgård som ständigt överraskar mig. Till vardags är jag på Chalmers i Göteborg, där jag sedan 2014 arbetar på ett forskningscentrum för hållbar stadsutveckling. Det handlar mycket om deltagande och medskapande, om att göra forskningen tillgänglig och göra det möjligt att vara delaktig. Pendlar till Göteborg med bil/cykel, buss, tåg och buss - tycker det är ett mycket bättre alternativ än att köra bil. Formellt sett är jag invandrare. Kom till Sverige som ettåring, från Norge - så skillnaderna är inte så stora. Men det har ändå påverkat min syn på öppenhet och tolerans. Faktiskt är det ett av skälen till mitt engagemang i MP: ett förslag från Åkesson & Co för några år sedan att registrera alla barn till invandrare - dvs min dotter - som potentiellt kriminella, fick bägaren att rinna över. 'Nu får det väl ändå vara nog', tänkte jag och, ja, här är jag.