Jan Riise

Ordförande MP Halland

Jan Riise
Jan Riise Hemma
Jans hjärtefrågor

Hållbar samhällsplanering.

Klimat och Miljö.

Barns rättigheter.

Folkhälsa.

Psykisk hälsa och ohälsa.

Barn & Ungdomar.

Mer om Jan Riise

Jan Riise om politik

Frågor om öppenhet, deltagande, tolerans, barnens rättigheter och hållbar utveckling ligger mig varmt om hjärtat. Vi som är vuxna nu har ett stort ansvar, kanske större än vad någon generation tidigare haft, att ställa om så våra barn och barnbarn får en värld att leva i.  De grundläggande värdena påverkar varje enskild fråga. Jag försvarar invånarnas rätt att vara delaktiga i samhällsutvecklingen - och jag kommer alltid att argumentera för hållbara lösningar: mer cykel, mer kollektivtrafik, mer öppenhet, mer förebyggande hälsoarbete, mer samarbete i skolorna för att hjälpa barn som har det svårt; barn och unga måste få tidig och samordnat stöd för att få en bättre livskvalitet - och samhället sparar pengar.Dessutom behöver vi mer långsiktiga och klimatanpassade visioner i samhällsbyggandet (mindre av att 'bara' leverera bygglov). Och så tycker jag att Kungsbacka skulle kunna våga sig på en bilfri innerstad. Erfarenheterna från andra städer är praktiskt taget uteslutande goda - väldigt få, om ens någon stad, har valt att återgå till biltrafik.... 

Personligt

Jag har ett litet hus ute vid havet utanför Gottskär. Min dotter Stella, 15, bor med mig varannan vecka; jag är skild sedan några år. Till huset hör en trädgård som ständigt överraskar mig. Till vardags är jag på Chalmers i Göteborg, där jag sedan 2014 arbetar med olika projekt inom hållbar utveckling. Det handlar mycket om deltagande och medskapande, om att göra forskningen tillgänglig och göra det möjligt att vara delaktig. Det har på något sätt varit mitt fokus hela mitt yrkesliv: kunskaper som kan delas och som alla kan bidra till. Hållbar utveckling av städer har jag jobbat mycket med.Pendlar till Göteborg med bil/cykel, buss, tåg och buss - tycker det är ett mycket bättre alternativ än att köra bil.Formellt sett är jag en första generations invandrare. Kom till Sverige som ettåring, från Norge - så skillnaderna är inte så stora. Men det har ändå påverkat min syn på öppenhet och tolerans. Faktiskt är det ett av skälen till mitt engagemang i MP: ett förslag från Åkesson & Co för några år sedan att registrera alla barn till invandrare - dvs även min dotter - som potentiellt kriminella, fick bägaren att rinna över. 'Nu får det väl ändå vara nog', tänkte jag och, ja, här är jag.