Sofia Kamlund

Ledamot Räddningsförbundet Skåne Nordväst

- Helsingborg måste bli en stad som ligger i framkant och visar andra städer hur man kan vara djurvänlig. För djuren, miljöns och hälsans skull.

Sofia Kamlund

Mer om Sofia Kamlund

Sofia Kamlund om politik

För mig var Miljöpartiet det självklara valet. Jag vill ha ett parti där alla människor ses som lika, oavsett vad som skiljer oss åt. Jag vill se en politik där de svaga får den hjälp som de behöver, istället för att ses som ett bekymmer. Jag vill se en stad som växer genom att alla invånares kunskap och förmågor tas tillvara. Jag vill även se en politik där man inkluderar även de som aldrig får sin röst hörd – djuren. De kan aldrig höja rösten mot hur de behandlas, de kan aldrig demonstrera mot sina levnadsförhållanden, de kan aldrig själva lägga sin röst på ett parti. Därför är det viktigt att vi människor skapar ett samhälle där även djurens liv får ett värde. Ett samhälle som till slut inte utnyttjar djur och där deras ställning gentemot människorna inte förminskas bara för att de inte är människor. Jag vill hjälpa till att bygga ett Helsingborg som håller idag, imorgon, nästa år och om tio, tjugo och trettio år. Jag vill bygga en stad där nästa generation kan leva och utvecklas, till sin bästa version av sig själv. En stad som blir känd för sitt vackra yttre, men även sitt varma inre. Där alla är välkomna och där alla har en möjlighet.  

Mina hjärtefrågor

Vi lever i ett samhälle där djur utnyttjas systematiskt för människans vinning. Djurskydd borde vara en naturlig del i alla de upphandlingar som staden gör – för djurens skull, men även för vår natur och vårt klimat. 
 

Helsingborg är en segregerad stad. Människor från olika socio-ekonomiska grupper, olika etniska grupper och personer med olika sexuell läggning har effektivt delats och behandlats olika. Miljöpartiet vill ha en stad där alla är välkomna, oavsett vem man är och vilken bakgrund man har. En stad som mår bra kräver invånare som mår bra. God hälsa grundas i daglig motion och bra mat. 

 

Att kunna ta sig runt på cykel i hela Helsingborg ska vara ett enklare och mer lockande alternativ än att använda bilen.