Ulrika Frick

Ordförande i Västra Götalands kollektivtrafiknämnd

Ulrika Frick Ordförande i Kollektivtrafiknämnden, ersättare i Regionstyrelsen och ledamot i Personalutskottet.

Ulrika Frick