Sotenäs

Gröna Framgångar

Sotenäs kommun har infört fria bussresor för personer 75 år och äldre efter en motion av Miljöpartiet. Vi vill att åldersgränsen ska sänkas ytterligare till 65 år.

Miljöpartiet har drivit frågan om att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Nu är det på plats och kommunen har fått 5,3 miljoner från staten för att ta fram fler bostäder.

 

Miljöpartiet Sotenäs

Kontakt