Mer miljö, mänskliga rättigheter och demokrati

EU är ett viktigt forum för de stora frågorna: miljö, klimat och skydd av mänskliga rättigheter. Vi vill att EU:s utrikespolitik ska inriktas på miljöarbete, fattigdomsbekämpning och freds- och demokratibyggande.

Miljöpartiet vill

  • att EU ska driva en kraftfull och ambitiös klimat- och miljöpolitik
  • se ett öppet och humant Europa där människor kan söka asyl utan att riskera livet
  • stärka demokratin och det folkliga inflytandet i EU och reglera lobbyismen
  • stoppa all import av rysk energi till Sverige och EU

Mer politik för bättre miljö, hälsa och djurvälfärd

Miljöpartiet driver på för en starkare miljöpolitik i EU. Det krävs förändringar i allt från resurshantering till skydd av natur och arter om vi ska kunna minska utsläppen och värna miljön.

Medlemsländerna ska kunna gå före med lagstiftning för skydd av miljö och hälsa. Vi att EU:s regelverk för djurtransporter görs om i grunden och satsa för att utveckla ett hållbart fiske och att. Ambitiösa miljökrav och schyssta arbetsvillkor ska ingå i all handelspolitik.

Snabbare klimatomställning

Klimatomställningen i EU går för långsamt. Vi vill skärpa klimatmålen, öka investeringarna i förnybar energi och klimatanpassa unionens budget så att verksamhet som är skadlig för klimatet kan fasas ut. Vi vill satsa på snabba, pålitliga järnvägar i hela Europa, inte lägga pengar på fossilburna motorvägar. Vi vill satsa för en klimatomställning av jordbruket, inte ge pengar till EU:s rikaste markägare med klimat- och miljöskadliga jordbruksverksamheter.

Ett öppet och humant Europa

EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Varje år dör människor i försök att ta sig in över unionens gränser. Den politiken måste ändras. Människor måste kunna fly till EU och asylskäl ska prövas på ett rättssäkert sätt. Det behövs fler lagliga vägar till EU.

Vi vill att EU ska få bättre verktyg att ta itu med brott mot de mänskliga rättigheterna inom unionen. Mänskliga rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver sättas i första rummet för EU:s bistånds- och utrikespolitik.

Demokrati och säkerhet

Vi vill stärka demokratin i EU och ge bättre möjlighet till insyn och granskning. Offentlighetsprincipen enligt svensk modell bör gälla också i EU. Vi vill ha bättre regler för lobbyister.

EU:s utrikespolitik ska vara inriktad på fred och utveckling. EU:s säkerhetsarbete ska kunna hantera hot som klimatförändringen, cyberattacker, pandemier och terrorism. Vi vill inte se en ökad militarisering inom EU. Vi vill modernisera EU:s ekonomiska politik. Det innebär att vi vill att EU ska investera för minskad klimatpåverkan, nya jobb och ökad livskvalitet för EU:s invånare.

Miljöpartiet vill att Sverige behåller kronan som valuta och inte inför euro.

Fördjupning

Nyheter på EU

Miljöpartiet i EU: Vad M, KD och SD tycker är höljt i dunkel

Miljöpartiet KU-anmäler landsbygdsministern

MP presenterar topptrio till EU-parlamentet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter