Stockholmsdistriktet

Miljöpartiet i Region Stockholm arbetar med att göra hela regionen hållbar på lång sikt. Det innebär bland annat en modern kollektivtrafik, en trygg hälso- och sjukvård och klimatsmarta lösningar.

 

Vi är en del av den blågröna majoriteten som styr i regionen. Läs vårt regionpolitiska program här.

 

Kontakta oss | Våra förtroendevalda

Medlemswebb | Facebook | Instagram

Våra prioriteringar

Kollektivtrafik.

Miljöpartiets mål är att Stockholmsregionen ska bli världens första klimatneutrala storstadsregion. För att klara det måste bilresandet minska. Därför vill vi bygga ut kollektivtrafiken och se till så att fler kan resa snabbare, smidigare och komma fram i tid. Genom att ställa om resandet skapas en klimatsmart region som är till för alla.

Miljö och klimat.

Det sätt vi lever på idag tär på naturen och våra samhällen. Klimatförändringarna sätter hela jorden ur balans. Region Stockholm har stora ekonomiska resurser och därmed ett stort ansvar. Miljöpartiet arbetar på alla fronter: utbyggd kollektivtrafik, hållbara inköp och upphandlingar, satsningar inom forskning och innovation.

Rätt att må bra.

Den växande psykiska ohälsan är idag det största hälsohotet mot en hållbar samhällsutveckling och mot vår välfärd. Miljöpartiet har den gångna mandatperioden haft ansvar för psykiatri och psykisk ohälsa i Region Stockholm och vi är mitt i en förändring, där målet är att göra den psykiska hälsan lika viktig som den fysiska.

Miljöpartiet Stockholmsdistriktet

Politiskt kansli

Miljöpartiet Stockholmsdistriktet

Internt kansli/nyckelpersoner