Förebygg kriminalitet genom tidiga insatser

Förebygg kriminalitet genom tidiga insatser

Alla delar av samhället behöver stärkas för att fånga upp och hjälpa barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Vården kan få en tydligare roll i detta sammanhang. För att öka möjligheterna till tidig upptäckt av psykisk ohälsa vill Miljöpartiet utöka regionens hembesöksprogram. Det omfattar idag sex hembesök av personal från MVC och socialtjänst under barnets första 18 månader, och har visat sig öka tryggheten i föräldraskapet och förbättra kunskapen om vården och tilliten till samhället. Miljöpartiet vill bygga ut hembesöksprogrammet med ytterligare besök under barnens uppväxt då profession med psykiatrisk kompetens deltar. Vi vill också att regionen riktar erbjudande om traumavård till de som drabbats av gängvåld och deras närstående.

NPF-problematik, särskilt ADHD, är en av flera riskfaktorer för barn att hamna i olika former av utanförskap, som att rekryteras in i kriminalitet. Miljöpartiet vill möjliggöra snabbspår till psykiatrisk utredning för barn som är i riskzonen att rekryteras av kriminella gäng där misstanke finns om behov av vård, och säkerställa tillräckliga resurser för behandling och stöd. Detta ska bygga på ett nära samarbete mellan vården, skolan, socialtjänsten och familjen.

För att dessa åtgärder ska ge effekt krävs ytterligare resurser till specialistvården på BUP och den tidiga vården för psykisk ohälsa som vårdcentralerna ansvarar för. Det kräver också satsningar på att minska inkomstskillnader och framför allt tillräckligt med resurser för en jämlik förskola och skola – tillgänglig för alla oavsett diagnos eller social bakgrund.

Läs mer om Miljöpartiets politik för att förebygga kriminalitet här. 

Läs mer om Miljöpartiets politik för förbättrad vård och stöd för NPF-problematik här.

 

 

Nyheter på ämnesordet

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter