Upplands Väsby

Lyssna

Miljöpartiets mål är ett långsiktigt hållbart Upplands Väsby - ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Läs om vår politik i kommunen, våra förtroendevalda och verksamheten i vår lokala förening.  Vill du bli medlem? Följ oss på Facebook.Välkommen att delta i vårt arbete!

Våra prioriteringar

Majoritetssamarbete.

Miljöpartiet styr tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Väsbys Bästa politiken i Upplands Väsby under mandatperioden 2015-2018. Läs mer

Bygg miljövänligt centralt.

Utveckla Väsby centralt och söderut med stadsmässig bebyggelse, bevarade gröna lungor centralt och natur- och friluftsområden i väster och öster

Satsa på skolan - resultaten måste bli bättre.

Varje barn ska ha en ärlig chans att klara skolan och nå sina kunskapsmål. För Miljöpartiet är detta självklart. De dåliga skolresultaten i Upplands Väsbys måste förbättras.

Miljöbättre trafik - nej till ny Vallentunaled.

Nej till ny Vallentunaled. Förbättra i stället nuvarande väg. Ny buss- och cykelväg över E4 till Väsby centrum. Prioritera busstrafiken och förbättra för cyklister med nya cykelvägar och ett cykelcentrum vid stationen. Fler laddstolpar för elbilar.

Miljöpartiet de gröna Upplands Väsby

Kontakt