Västra Götaland

Lyssna

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Västra Götaland! 

 

Regionalt program | Valmanifest | Facebook | Kontakt

Ulrika Frick, ordförande i kollektivtrafiknämnden och regionråd för Miljöpartiet i Västra Götaland
Våra prioriteringar

Regional utveckling.

Genom kloka politiska beslut underlättar vi för människor att välja miljö- och klimatsmart. Regionens stöd till näringslivsutveckling, infrastrukturplanering, fördelning av EU-stöd och ägaransvar för kollektivtrafiken måste fortsätta styras till miljösmarta lösningar.

Hälso- och sjukvård.

En omställning av hälso- och sjukvården

Kollektivtrafik.

Miljöpartiet vill verka för ett ökat hållbart resande. Gång, cykel och kollektivtrafik är här det centrala för oss, gärna i kombination.

Miljöpartiet Västra Götaland

Politiskt kansli

Miljöpartiet Västra Götaland

Internt kansli/nyckelpersoner

Miljöpartiet Västra Götaland

Internt kansli/nyckelpersoner

Miljöpartiet Västra Götaland

Internt kansli/nyckelpersoner