Västra Götaland

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Västra Götaland! 

 

Kontakt  |   Facebook  | Twitter | Regionpolitiskt program

Birgitta Losman, Regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Västra Götaland
Våra prioriteringar

Regional utveckling.

Idag kännetecknas moderna regioner av ett hållbarhetsperspektiv och en effektiv kollektivtrafik som verkar för en sammanhållen och kraftfull arbetsmarknad för alla.

Hälso- och sjukvård.

Miljöpartiet vill att en helhetssyn på människan och dess omgivning ska genomsyra hälso- och sjukvården. Det är människor, inte diagnoser, som söker vård.

Kollektivtrafik.

Miljöpartiet ser kollektivtrafiken, som består av tåg, spårvagn, buss, båt och taxi som en viktig del i arbetet för bättre miljö, jämställdhet, folkhälsa och trafiksäkerhet. Att fler ställer bilen gynnar både samhälle och individ. Därför är det politikens uppgift att göra det enkelt och bekvämt att resa kollektivt. Den som väljer att gå, cykla eller åka kollektivt ska gynnas. Kvinnor och låginkomsttagare, ungdomar och äldre är mer beroende av kollektivtrafiken. Att politiken prioriterar kollektivtrafiken blir därför också en fråga om att minska sociala klyftor

Miljöpartiet de gröna Västra Götaland

Politiskt kansli

Miljöpartiet de gröna Västra Götaland

Administrativt kansli

Nyckelpersoner

Regionfullmäktige Västra Götaland