Bussresandet ökar i Härnösand

Bussresandet ökar i Härnösand

https://www.tidningenangermanland.se/2023-11-06/replik-bussresandet-okar-i-harnosand

Kollektivtrafiken är en viktig del av en gemensamt finansierad välfärd. En väl fungerande kollektivtrafik bidrar till folkhälsa, säkrare trafikmiljö, mindre buller och bättre luftkvalité. Dessutom är den en viktig förutsättning för att alla ska kunna ta del av samhället på jämlika villkor. Man ska inte behöva vara beroende av bil för att ta sig till arbete eller fritidsaktiviteter. Med gratis busskort för barn och unga får de också möjlighet att självständigt ta sig till kompisar eller träningen.

Vi har under många år jobbat med att utveckla kollektivtrafiken för ett ökat resande. Vi har lyssnat på våra resenärer och bland annat gjort satsningar på

• Sänkt pris

• Anropsstyrd trafik på landsbygden
• Nytt linjenät i stadstrafiken
• Kvällsbuss och helgtrafik
• Öppna skolturer för allmänheten till bland annat Ytterfälle.

Satsningarna har gett resultat! Sedan 2017 har resandet ökat stadigt med cirka 10 000 resor varje år. 2022 hade vi cirka 700 000 resor i stadstrafiken och 100 000 på landsbygden. Siffrorna sticker ut både i länet och Sverige, där kollektivtrafiken på många håll inte hämtat sig efter pandemin och dras med intäktsbortfall då resenärerna fått nya resandemönster.

I Härnösand har resenärerna däremot snabbt hittat tillbaka till bussen, vilket är mycket glädjande. Kollektivtrafiken i Härnösand kostar cirka 40 miljoner årligen – en kostnad som ökat med drivmedelspriserna. Finansieringen kommer i huvudsak från skattemedel; biljettintäkterna står för en liten del.

Miljönyttan åstadkommer vi när fler väljer bussen framför bilen. Den beteendeförändringen kräver att bussen är pålitlig, bekväm och prismässigt fördelaktig. Det stämmer att det finns turer på dagen som har få resenärer men halvtimmestrafiken skapar en förutsägbarhet som får fler att välja bussen.

2024 fortsätter vi att satsa med förbättring på delar av landsbygdstrafiken och tur till Saltvik där det finns en efterfrågan på bättre förbindelser. Satsa på kollektivtrafik är en självklar del i hållbart samhällsbygge.

Relaterade nyheter

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter