Kulturmiljöpartiet

Kulturmiljöpartiet

Konsten och kulturen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Genom bibliotek, kulturskolan, museum, scenkonst, och skapande konstformer ges alla möjlighet att konsumera och producera kultur i olika former. Politikens roll är att skapa just förutsättningar för ett rikt kulturliv, utan att styra innehållet. Det ska vara “en armlängds avstånd” mellan beslutsfattare och kulturutövare.

Härnösand har en lång och stolt historia när det kommer till kultur. En historia som bärs framåt av såväl enskilda kulturutövare, som föreningar och offentliga aktörer. Miljöpartiet i Härnösand är övertygade om att kulturen spelar en avgörande roll för hela samhället och alla människors utveckling. För att ge förutsättningar för ett fortsatt starkt kulturliv krävs stöd till de som sysslar med kultur, men också ändamålsenliga platser där man kan skapa och ta del av kultur.

Det svenska samhället är i grunden uppbyggt av folkrörelser och föreningar som tjänar många syften. Det är genom föreningslivet vi idrottar, musicerar, är ute i naturen, träffar likasinnade, lär oss mer om världen, driver politik och mycket mer. Det är genom föreningsdemokratin generationer av svenskar har lärt sig hur de demokratiska processerna fungerar, och det är där mångas politiska engagemang har fötts. Det organiserade föreningslivet är den viktigaste blåslampan för politiken på alla nivåer.

Vi anser att kommunen har en viktig roll i att samordna och underlätta för föreningar. Vi vill tillsätta en samordningstjänst för föreningslivet. Dessutom vill vi fortsätta arbetet med ungdomsdemokrati som vi tagit initiativ till under den senaste mandatperioden.

Vi vill

  • bygga en kulturscen på Mellanholmen, en så kallad black box
  • fortsätta satsa på en kulturskola i världsklass
  • skapa en helhetslösning för dansen i Härnösand, från barndans till dans i världsklass.
  • utforma stöd för producerande kulturutövare
  • satsa på bemannade skolbibliotek på alla kommunens skolor
  • anställa en kommunal samordnare för föreningslivet.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 14 maj 2024

Camilla Hansén (MP) ställer fråga om rätt till fritidstolkning för teckenspråkiga

Örebro län, 13 maj 2024

NA Debatt: Valet är ditt – var en röst för klimatet, demokratin och naturen!

Västmanland, 12 maj 2024

Amanda Lind i Västerås 18 maj

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter