Våra segrar

Våra segrar

Exempel på saker Miljöpartiet har åstadkommit som del av majoritetsstyret i Härnösand under de två senaste mandatperioderna:

 • återbruksgalleria som ger liv och rörelse i centrum
 • fritidsbank
 • ny fritidsgård
 • ny idrottshall på gång
 • stor hänsyn till biologisk mångfald i parkskötsel
 • 10-års plan för naturvård
 • åtgärder i Älandsån och Gerestabäcken för fria vandringsvägar för fisk
 • solvärme i fjärrvärmenätet
 • sveriges mest klimatsmarta skolmat genom ny måltidspolicy
 • projekt för stärkt ungdomsinflytande
 • mer och likvärdig tillgång till kultur i skolorna
 • nollvision mot våld i nära relationer
 • stort stöd till föreningslivet under pandemin
 • nya ytor för spontanidrott
 • sänkt hastighet genom Brunne
 • promenadstråk och skidspår runt Godstjärn
 • pollineringspark
 • stadsodlingar
 • kommunen och de kommunala bolagen är 100 procent självförsörjande på grön el
 • ambitiös klimat- och energiplan för hela kommunen
 • prisbelönt och uppskattad kretsloppspark på HEMAB med återbruk
 • upphandlingsriktlinjer som ger bättre chanser till lokala företag, förhindrar svartjobb och sätter ökat fokus på hållbarhet
 • kommungemensamt arbete med giftfri vardag och för giftfri miljö i skolan
 • miljöcertifiering av kommunens skolor och förskolor.
 • flerfackskärl för bättre återvinning och insamling av matavfall
 • biogasanläggning och tankstation för biogas i ett unikt lokalt fungerande kretslopp
 • laddstolpar för elbilar på ett 30-tal platser i kommunen
 • först i landet med fossilfri kollektivtrafik.
 • avgiftsfri kollektivtrafik för unga 7-19 år och för vuxna 50 kr/månad för resor i hela kommunen
 • anropsstyrd kollektivtrafik på kvällar till Ramvik, Viksjö och Häggdånger
 • kraftigt utökad kollektivtrafik och kvällsbuss
 • fjärrvärme till alla flerfamiljshus och oljeeldningen avvecklad i Härnösandshus bostäder
 • ökad andel miljöbilar och elcyklar i den kommunala bilpoolen
 • nya cykelvägar
 • yngre och mer representativ politikerkår
 • stärkt medborgarengagemang genom bland annat Framtid Härnösand, tillväxtstrategin och Levande torg
 • satsning på Trygg hemgång och aktivitetsledare
 • stärkt samverkan med civila samhället
 • ny översiktsplan med höga hållbarhetsambitioner
 • mer kulturresurser och fria medel till kulturutövare
 • 1 procent-regeln betyder att medel för konstnärlig utsmyckning ska avsättas vid större investeringar hos kommunen och de kommunala bolagen
 • byggt Härnösands arena
 • två nya särskilda boenden
 • projekt Vårdhunden har permanentats
 • införande av rätt till heltid med val av sysselsättningsgrad för kommunanställda
 • förstärkt skolhälsovård
 • avgiftsfri musik- och kulturskola sedan 2017
 • nya högstadieskolor för ökad jämlikhet och nyrenoverat samlat gymnasium
 • #Metoo-uppropet har lett till en rad aktiviteter under #WeDo, pågående sedan 2018
 • utveckling av servicepunkter, boende och vandringsleder på landsbygden
 • stora bredbandssatsningar i hela kommunen – 90 procent har tillgång till snabbt bredband sedan 2021
 • stor ökning av besöksnäringen i Höga kusten. Mer än fördubblat antalet gästnätter på hotell i Härnösand sedan 2010
 • nationellt fritidsbåtsmuseum etablerat 2017
 • Härnösandshus har skapat 80 nya lägenheter och byggt nya hyreshus för första gången sedan 90-talet
 • fler detaljplaner för bostäder och bättre planering för industrimark
 • utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs södra Härnön
 • sanering av naturområdet Lövudden från gamla miljösynder och etablering av villatomter
 • ny skyltning på Vårdkasen så att fler hittar ut i naturen
 • nya kolonilottsområden.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter