Våra segrar

Våra segrar

Exempel på saker Miljöpartiet har åstadkommit som del av majoritetsstyret i Härnösand under de två senaste mandatperioderna:

 • återbruksgalleria som ger liv och rörelse i centrum
 • fritidsbank
 • ny fritidsgård
 • ny idrottshall på gång
 • stor hänsyn till biologisk mångfald i parkskötsel
 • 10-års plan för naturvård
 • åtgärder i Älandsån och Gerestabäcken för fria vandringsvägar för fisk
 • solvärme i fjärrvärmenätet
 • sveriges mest klimatsmarta skolmat genom ny måltidspolicy
 • projekt för stärkt ungdomsinflytande
 • mer och likvärdig tillgång till kultur i skolorna
 • nollvision mot våld i nära relationer
 • stort stöd till föreningslivet under pandemin
 • nya ytor för spontanidrott
 • sänkt hastighet genom Brunne
 • promenadstråk och skidspår runt Godstjärn
 • pollineringspark
 • stadsodlingar
 • kommunen och de kommunala bolagen är 100 procent självförsörjande på grön el
 • ambitiös klimat- och energiplan för hela kommunen
 • prisbelönt och uppskattad kretsloppspark på HEMAB med återbruk
 • upphandlingsriktlinjer som ger bättre chanser till lokala företag, förhindrar svartjobb och sätter ökat fokus på hållbarhet
 • kommungemensamt arbete med giftfri vardag och för giftfri miljö i skolan
 • miljöcertifiering av kommunens skolor och förskolor.
 • flerfackskärl för bättre återvinning och insamling av matavfall
 • biogasanläggning och tankstation för biogas i ett unikt lokalt fungerande kretslopp
 • laddstolpar för elbilar på ett 30-tal platser i kommunen
 • först i landet med fossilfri kollektivtrafik.
 • avgiftsfri kollektivtrafik för unga 7-19 år och för vuxna 50 kr/månad för resor i hela kommunen
 • anropsstyrd kollektivtrafik på kvällar till Ramvik, Viksjö och Häggdånger
 • kraftigt utökad kollektivtrafik och kvällsbuss
 • fjärrvärme till alla flerfamiljshus och oljeeldningen avvecklad i Härnösandshus bostäder
 • ökad andel miljöbilar och elcyklar i den kommunala bilpoolen
 • nya cykelvägar
 • yngre och mer representativ politikerkår
 • stärkt medborgarengagemang genom bland annat Framtid Härnösand, tillväxtstrategin och Levande torg
 • satsning på Trygg hemgång och aktivitetsledare
 • stärkt samverkan med civila samhället
 • ny översiktsplan med höga hållbarhetsambitioner
 • mer kulturresurser och fria medel till kulturutövare
 • 1 procent-regeln betyder att medel för konstnärlig utsmyckning ska avsättas vid större investeringar hos kommunen och de kommunala bolagen
 • byggt Härnösands arena
 • två nya särskilda boenden
 • projekt Vårdhunden har permanentats
 • införande av rätt till heltid med val av sysselsättningsgrad för kommunanställda
 • förstärkt skolhälsovård
 • avgiftsfri musik- och kulturskola sedan 2017
 • nya högstadieskolor för ökad jämlikhet och nyrenoverat samlat gymnasium
 • #Metoo-uppropet har lett till en rad aktiviteter under #WeDo, pågående sedan 2018
 • utveckling av servicepunkter, boende och vandringsleder på landsbygden
 • stora bredbandssatsningar i hela kommunen – 90 procent har tillgång till snabbt bredband sedan 2021
 • stor ökning av besöksnäringen i Höga kusten. Mer än fördubblat antalet gästnätter på hotell i Härnösand sedan 2010
 • nationellt fritidsbåtsmuseum etablerat 2017
 • Härnösandshus har skapat 80 nya lägenheter och byggt nya hyreshus för första gången sedan 90-talet
 • fler detaljplaner för bostäder och bättre planering för industrimark
 • utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp längs södra Härnön
 • sanering av naturområdet Lövudden från gamla miljösynder och etablering av villatomter
 • ny skyltning på Vårdkasen så att fler hittar ut i naturen
 • nya kolonilottsområden.

Nyheter på ämnesordet

Uppsala län, 28 september 2023

Tågkaoset är ett enormt misslyckande

Uppsala län, 22 september 2023

Lyhörd och öppen organisation främjar ständiga förbättringar

Örebro län, 15 september 2023

Camilla Hansén: Politikervardag, och demokratifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter