Jämställdhetsmiljöpartiet

Jämställdhetsmiljöpartiet

Miljöpartiet de gröna är sedan vi bildades ett feministiskt parti. Vi arbetar målmedvetet för allas lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje människa har rätt att utvecklas till, och vara, den individ hen själv vill vara. Vi är övertygade om att olikheter stärker och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunden för ett rättvist samhälle.

I Härnösand bidrar Miljöpartiet till en mer jämlik representation i politiken av exempelvis kön, ålder och etnisk bakgrund.

Sverige har på många sätt kommit långt när det gäller jämställdhet. Samtidigt har vi lång väg kvar. En av de värsta konsekvenserna av den ojämställdhet som finns är våld i nära relationer. I Härnösand har samtliga partier ställt sig bakom en nollvision mot våld i nära relation. Det är ett unikt och viktigt steg för en kommun som vill ta ansvar på riktigt. Vi vet att bara i Härnösand bevittnar 1000 barn våld i hemmet varje år.

Vi vill:

  • ge våldsutsatta kvinnor förtur i Härnösandshus bostadskö
  • höja kompetensen i jämställdhetsarbete bland personalen i skolor, socialtjänst, vårdpersonal
  • ge mer resurser till socialtjänstens arbete mot våld i nära relation
  • arbeta strategiskt och långsiktigt med jämställdhet i kommunens verksamheter och organisation
  • säkra långsiktig finansiering av Härnösands kvinnojour och tjejjour.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter