Våra frågor A-Ö i Härnösand

Vår politik

I ett grönt Härnösand sjuder samhället av engagemang. Det är naturligt att delta och ta ansvar, människor bygger gemensamt sin framtid med respekt för olikheter och utifrån sina olika förutsättningar. Kommunen präglas av trygghet, välmående och livskvalitet. Kulturlivet blomstrar och i skolan trivs och utvecklas eleverna på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. I ett grönt Härnösand finns en stark framtidstro och vi utformar en plats på jorden där det finns förutsättningar för att leva goda liv på både kort och lång sikt.

I den här skriften vill vi i Miljöpartiet i Härnösand förklara vad vi tycker är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För en fördjupad förståelse för vad miljöpartiet vill med politiken i Sverige rekommenderar vi att läsa Miljöpartiets partiprogram och valplattform.

Miljöpartiet är med och styr i Härnösand. I slutet av valmanifestet hittar du en lista med några av de viktigaste saker vi varit med och genomfört de senaste två mandatperioderna.

Under politikmenyn kan du läsa mer om vad vi vill göra i Härnösand.