Beredskapsmiljöpartiet

Beredskapsmiljöpartiet

Vi i Miljöpartiet har länge påpekat vikten av att rusta samhället för de utmaningar som bland annat klimatförändringarnas konsekvenser medför för vårt samhälle. En robust krisberedskap är avgörande för vår förmåga att upprätthålla Sveriges välfärdssystem i framtiden.

Härnösand är en del av en globaliserad värld. Vi påverkas i stor utsträckning av vår omvärld och vad som sker. Pandemier, klimatförändringarna, krig och konflikter, får konsekvenser för vår kommun. De senaste åren har kommunorganisationen hanterat pandemin och dess följder. Det har tidvis varit mycket utmanande men har också stärkt förmågan till snabb omställning och prioritering. Vi vet inte vad framtiden för med sig. Oavsett vad vi står inför så anser vi i Miljöpartiet att det är centralt att kunna säkerställa trygghet och god livskvalitet för kommunens invånare. Kommunen behöver kunna agera snabbt och flexibelt, och ha resurser nog att klara tuffa perioder.

Vi i Miljöpartiet ser positivt på den digitala utvecklingen, men i takt med den digitala utvecklingen ökar också vår digitala sårbarhet. Vi vill att kommunen jobbar kontinuerligt med att stärka våra digitala skydd mot externa makter som kan påverka och exploatera digitala kanaler.

För att vi ska bli ett säkert samhälle behövs det en större digital medvetenhet och vi vill erbjuda utbildningar i IT-säkerhet för medborgare som inte är vana vid den digitala tekniken.  Vi vill också öka medvetenheten kring informationssäkerhet och desinformation på nätet bland kommunens invånare. I det allt mer digitaliserade samhället är det också viktigt att kommunen beaktar den digitala integriteten och bibehåller en digital suveränitet för kommunens innevånare.

Vi vill: 

  • förbättra Härnösands kommuns förmåga att ställa om organisationen och ha god beredskap i händelse av kris
  • säkerställa tillgång på livsmedel till kommunens verksamheter i goda tider såväl som i kris
  • säkerställa tillgången på dricksvatten för alla kommunens invånare i goda tider såväl som i kris
  • främja lokal livsmedelsproduktion och eloberoende förvaring av livsmedel
  • att Härnösand ska vara en god mottagare av människor på flykt
  • att Härnösand är en aktiv part i nationella och regionala nätverk som samordnar kunskap och resurser
  • satsa på IT-säkerhet genom utbildning och nya tekniska lösningar.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter