Landsbygdsmiljöpartiet

Landsbygdsmiljöpartiet

I vår vision om ett långsiktigt hållbart samhälle har landsbygderna en nyckelroll – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Moderna och utvecklade landsbygder är en förutsättning för att möta framtidens utmaningar. Livsmedel, vatten, biologisk mångfald, energi, turism, kulturlandskap, teknikutveckling och gröna näringar har alla sina rötter utanför städerna. Vår politik säkerställer goda förutsättningar för människor att bosätta sig, arbeta, leva och driva företag på landsbygden.

Härnösand är, med norrländska mått, en till ytan liten kommun. En stor del av befolkningen bor i stadskärnan. De här förutsättningarna gör det extra viktigt att aktivt stötta kommundelarna som ligger på landsbygden, för att ge alla kommuninvånare god tillgång till service, kultur, utbildning och föreningsliv. Kollektivtrafik, skolor och förskolor av hög kvalité, boenden för äldre och lokala servicecenter med bibliotek krävs för att människor ska vilja bo på landsbygden.

Pandemin och möjligheten att arbeta på distans har förändrat arbetsmarknaden. Många ser landsbygdens stora fördelar och väljer att flytta från städerna, men för att driva verksamhet från landsbygden krävs väl fung erande el och bredband. För distansarbetande är de meröppna närbiblioteken viktiga med sina mötesrum och snabba bredbandsuppkoppling. En utökad satsning på dessa är viktig för företagande, kultur och föreningsliv.

Vi vill:

  • utveckla kollektivtrafiken på landsbygden för att möjliggöra arbetspendling
  • utveckla smart upphandling av livsmedel för att säkra lokal livsmedelsproduktion
  • satsa på de mindre skolorna på landsbygden
  • garantera internetuppkopplingshastighet motsvarande bredband i hela kommunen
  • fortsätta satsningen på meröppna närbibliotek med föreningsservice.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter