Företagsmiljöpartiet

Företagsmiljöpartiet

Omställningen till ett hållbart samhälle är vår tids stora utmaning. Tillsammans måste vi tänka över förändringar i hur vi bor, lever och konsumerar. Samtidigt medför omställningen tidigare oanade möjligheter. Nya sätt att producera energi genererar arbetstillfällen när solceller monteras, solvärme installeras och vindkraften byggs till havs.

Med ny teknik blir matproduktionen mer högteknologisk. Nya branscher, som exempelvis agtech och foodtech med hög innovationshöjd växer fram och nya typer av företag med nya arbetstillfällen skapas. Agtira, tidigare Peckas Tomater, är ett utmärkt lokalt exempel.

I pandemins spår ser vi förändrade mönster för människors resande. Som en del av Höga Kusten har vi i Härnösand stora möjligheter att skapa företag och arbetstillfällen som på ett hållbart sätt låter besökare ta del av allt det vackra och spännande vi har runt oss.

Reparationer, återbruk och cirkulärt tänkande ger ytterligare möjligheter till småskalig företagsamhet. Re:store, Härnösands återbruksgalleria är ett tecken i tiden. Hållbarhet är framtidens framgångsrecept för företagande och jobb. Därför uppmuntrar vi sociala företag och att kommunen fokuserar på cirkulär ekonomi vid upphandling.

Vi vill

  • förstärka samarbetet med högre utbildning och näringsliv för att utveckla framtidens livsmedelsindustri
  • ge extra stöd till unga entreprenörer och företag med fokus på grön omställning
  • genom upphandling utveckla social ekonomi och stödja arbetsintegrerande sociala företag
  • utveckla Höga Kusten till ett besöksmål
  • uppmuntra initiativ till återbruk, reparation eller återanvändning
  • inom ramen för cirkulär upphandling öka andelen av produkter och varor som består av åter­använt, återvunnet eller biobaserat material och minska avfallet.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter