Närmiljöpartiet

Närmiljöpartiet

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. Ingenting har lika stor betydelse för våra barns och barnbarns framtid som frågor som rör miljö och klimat. För att agera i detta klimatnödläge och leva upp till Parisavtalet behöver våra klimatmål uppdateras och skärpas. Vi behöver energieffektivisera hela samhället och  ta ansvar för alla våra utsläpp, även de som uppstår på andra platser till följd av import och konsumtion.

Härnösands kommun ska vara koldioxidneutral senast 2030, även när vi räknar in vår konsumtion! Vi vill prioritera vår egen produktion av el, biogas och soluppvärmd fjärrvärme. Fjärrvärmen vi producerar genom solfångare på sommaren ska kunna användas vintertid. Genom att bygga ett värmelager i anslutning till solfångarna möjliggör vi ett nyttjande av solens energi under den kalla årstiden. Härnösands Hus fastigheter behöver energieffektiviseras och solpaneler ska vara standard på alla tak med lämplig solinstrålning. Vi vill även skapa möjlighet för utveckling av en mer storskalig solcellspark.

Kommunen har tagit ett stort ansvar i den gröna energiomställningen. Vi har bidragit till vindkraftsutbyggnad på flera håll i kommunen som nu genererar ekonomiska medel för lokal utveckling. En framgångsfaktor har varit god förankring hos närboende. Miljöpartiet ser inte att det i Härnösand är aktuellt med fler storskaliga vindkraftsetableringar på land. Däremot kan havsbaserad vindkraft vara intressant att utreda.

Fortsatta satsningar på framtidens matproduktion och minskad klimatpåverkan från maten från kommunens produktionskök spelar en avgörande roll. Vi måste tänka innovativt för att minska matsvinnet och öka andelen närproducerad och ekologisk mat. Vi vill bland annat utreda möjligheten att anlägga odlingar i anslutning till skolor och boenden där maten konsumeras.

Vi ska också prioritera utvecklingen av kollektivtrafik i hela kommunen så att fler kan ta bussen till jobb och fritidsaktiviteter.

Vi vill göra stadskärnan i Härnösand grönare och mer attraktivt för promenader, uteserveringar och handel. Gatorna runt torget och längs Skeppsbron behöver bli gågator och utrymme för vila, servering och spontanaktiviteter skapas på nuvarande parkeringsytor. För att kompensera för detta behöver vi hitta en mer effektiv parkeringslösning i närheten av centrum där besökare eller arbetande kan parkera.

Vi vill:

  • bygga ut solvärme med säsongslager i fjärrvärmenätet
  • att Härnösand blir Sverigeledande inom framtidens mat och foodtech
  • årligen budgetera för och redovisa kommunens klimatpåverkan
  • fortsätta satsningen på klimatsmart mat i kommunens produktionskök
  • prioritera utvecklingen av kollektivtrafik i hela kommunen
  • möjliggöra arbetspendling i kollektivtrafiken
  • införa förmånscyklar
  • bygga cykelvägar från stadskärnan till bland annat Smitingen, Älandsbro och Byåker
  • skapa bilfria zoner i anslutning till våra skolor.

Nyheter på ämnesordet

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Örebro län, 25 maj 2024

NA Debatt: Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt!

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter