Livsmiljöpartiet

Livsmiljöpartiet

Den gröna politiken utgår från att människor kan och vill ta ansvar för sig själva och för varandra.  Samtidigt är det vår gemensamma grundtrygghet  och en väl fungerande välfärd som ger förutsättningar för individuell frihet, livskvalitet och kreativitet.  Våra trygghetssystem ska omfatta alla och måste  fungera som bäst när man behöver dem som mest.

En fjärdedel av härnösandsborna är över 65 år. De ska alla ha tillgång till kvalitativ och värdig omsorg när de behöver den. Men många äldre lever ett aktivt liv längre upp i åren och äldrefrågor är inte bara vårdfrågor, utan i allra högsta grad också frågor om livskvalitet och meningsfullhet.

I Härnösands kommun har vi ett bra omhändertagande om äldre men tyvärr har vi långa köer till boenden. Om vi vill erbjuda en likvärdig välfärd krävs individuella lösningar, för vissa är stöd i hemmet det bästa, för andra är det en plats på ett boende. Att vara anhörig till en person som behöver mycket hjälp i sin vardag kan vara slitsamt. Att få avlastning är avgörande för att orka.

I Härnösand finns en stor grupp personer som är döva och teckenspråkiga. När de blir äldre har de behov som behöver tillgodoses på ett tillgängligt vis. Det finns möjlighet att utveckla en äldreomsorg som tillgodoser de behoven samtidigt som det skapar arbetstillfällen för teckenspråkiga personer.

Miljöpartiet menar att ett genomtänkt helhetsperspektiv är viktigt för att begränsa missbruket av alkohol och andra droger. Strategier bör vara långsiktiga och grundas på förebyggande arbete och metoder som har bevisad effekt. Kommunen ska vara en god förebild genom att till exempel avstå alkohol vid representation och underlätta tillgång till alkoholfria miljöer. Kommunen ska samverka med polisen för att stoppa användandet och spridningen av droger, särskilt bland unga. Centralt är att skapa ett samhälle som är så bra att färre tar sin tillflykt till droger.

Vi vill:

  • säkra platser på äldreboende (minska köerna)
  • utveckla äldreomsorg för teckenspråkiga
  • motverka ensamhet genom en stimulerande vardag och mer kultur för äldre
  • förbättra ungas fysiska och psykiska välmående
  • arbeta fokuserat mot psykisk ohälsa och suicid
  • införa 6 timmars arbetsdag, med full lön, för vårdanställda inom boende/hemtjänst
  • skapa förutsättningar för boende på våra särskilda boenden att delta i det digitala samhället – alla ska ha wifi!
  • föräldraskapsstöd

Nyheter på ämnesordet

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter