EU-parlamentarikern Max Andersson talade om EU och demokratin

Lyssna

Max Andersson, med ansvar för demokrati, besökte Härnösand och berättade inlevelsefullt om sitt arbete i EU-parlamentet. Hur är det demokratiska underskottet i EU med omkring 30 000 lobbyister? Hur ser de politiska grupperna ut med ytterlighetspartier och samarbetar man över partigränserna. Hur många språk tolkas? Folkhögskolans elever och kvällsmötets åhörare hade många frågor om hur EU fungerar och vad som komma skall efter omröstningen i Storbritannien.

Max gjorde studiebesök på Peckas Naturodlingar med Hugo Wikström, VD, och Daniel Brännström i styrelsen, som byggledare och allt i allo. Först såg Max den småskaliga kretsloppsodlingen på Kattastrand och därefter den storskaliga på Saltvikshöjden. Att bli självförsörjande i Sverige på tomater har en lång resa framför sig jämfört med Finland som har kommit långt. Där är Närpes en viktig kugge. 

Detta koncept med fisk och tomater kommer absolut att få efterföljare runt om i landet. Det krävs ytterst lite vatten och gödningen sker från fiskens avföring, ett ekologiskt kretslopp.   EU behöver ändra sin lagstiftning ang vad som kan kallas ekologiskt, vilket Max tar med sig. Idag godkänns inte plantering annat än i jord. Här står växterna i grus. Vattnet som cirkulerar i systemet renas nämligen genom gruset och återförs till fiskkaren.

Max hann även med att besöka Absolicon med sina solfångare och kunskap på miljöområdet. Joakim Byström, VD, berättade inlevelsefullt om tankar inför framtiden. Det blev en sprängfylld föreläsning med fakta och teorier men givetvis hur det ska förverkligas rent praktiskt.

 En intensiv dag i ösregn gav oss dock tillfälle att också träffas i gemytliga former under en gemensam middag med miljöpartister från länet.

Kontentan av Max föreläsningar var att EU bör utvecklas i en mer demokratisk riktning med öppenhet, flexibilitet och mångfald.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: