Föreningar stöttas med miljonbelopp

MP vill bidra med avgörande insatser till föreningslivet under coronapandemin både för att stötta barn och vuxna som utsätts för våld och de mest socialt utsatta i samhället. I vårändringsbudgeten ger regeringen de här organisationerna bättre förutsättningar genom att avsätta mer pengar för deras viktiga arbete.

 

Föreningslivet bidrar med avgörande insatser under coronapandemin, samtidigt som de drabbas hårt av krisen och dess ekonomiska konsekvenser. Många organisationer ser nu ett ökat behov av att ge människor hjälp och stöd under pandemin. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021.

Stödverksamhet för barn och våldsutsatta
Regeringen föreslår att det tillförs ytterligare 90 miljoner kronor för organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Pengarna ska vara till hjälp för organisationer som på grund av pandemin behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov. Det kan bland annat handla om ökad närvaro på nätet för att nå ut till utsatta grupper.

– När många barns och kvinnors utsatthet för våld i hemmet ökat under pandemin är möjligheten att få stöd från en barn- eller kvinnojour otroligt viktigt. Civilsamhället gör en heroisk insats för att stödja de människor som blivit mest utsatt i pandemins spår, säger Annika Hirvonen, jämställdhetspolitisk talesperson (MP).

Insatser för samhällets mest utsatta
Utöver satsningen på utsatta barn och våldsutsatta tillför regeringen även 50 miljoner kronor som ska stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta.

Organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser vittnar om ökad efterfrågan från delvis nya grupper som drabbas av exempelvis psykisk ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet under pandemin. Det här innebär att stödet till dessa organisationer dubbleras.

– I en kris drabbas de redan utsatta mest. För nå och stötta är det civila samhällets insatser ovärderliga och det är en självklar prioritering för oss gröna att se till att de får ökade resurser nu, säger Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Karolina Skog.

Totalt 240 miljoner kronor under 2021
Med de här extra medlen innebär det att ideella organisationer som arbetar mot ökad utsatthet under pandemin får sammanlagt 240 miljoner kronor i stöd under 2021. Information om hur organisationerna kan ansöka om medel kommer att finnas på Socialstyrelsens och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors webbplatser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: