Inför 35-timmarsvecka för omsorgspersonal

Inför 35-timmarsvecka för omsorgspersonal

En dräglig arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och skälig ersättning ska vara en självklarhet, oavsett om en arbetar vid ett skrivbord, på ett industrigolv eller inom vården. Ett av våra vallöften inför valet 2022 är att som ett första steg införa 35-timmars arbetsvecka med bibehållen lön för viss omsorgspersonal så som undersköterskor och vårdbiträden anställda i Härnösands kommun.
Idag, den 8 mars, uppmärksammas internationella kvinnodagen runt om i världen. Medan allt fler röster i samhällsdebatten menar att feminismen gått för långt konstaterar vi i Miljöpartiet att det är precis tvärtom. Mycket finns kvar att göra om vi vill uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor. I Härnösand, i Sverige och i världen.
Covid-19-pandemin har satt strålkastarljuset på utsattheten hos vissa kvinnodominerade yrkesgrupper. Med risk för sin egen hälsa, har framför allt kvinnor vårdat och skyddat de allra sjukaste och svagaste i samhället. Det har varit ett tufft och exceptionellt år, men redan innan pandemin hörde undersköterskor och vårdbiträden till dem med sämst arbetsvillkor på arbetsmarknaden. Personalen har idag ofta ett tungt arbete och obekväma arbetstider som sliter hårt på kroppen. Miljöpartiet vill ge denna grupp en bättre arbetsmiljö och ekonomiska möjligheter för ett friskare liv.
Personal i omsorgsyrken  hamnar därför ofta i ett moment 22 då kroppen inte orkar med en 8 timmars arbetsdag samtidigt som en deltid inte räcker för att privatekonomin ska gå ihop. I alltför många fall resulterar detta i  sjukskrivningar, förtidspensionering och förlorad inkomst.
Genom att införa 35-timmars arbetsvecka för den här yrkeskategorin kan sjukskrivningarna minska och kontinuiteten stärkas bland personalen inom omsorgsyrkena. Dessutom får fler Härnösandsbor en fast anställning och en tryggad inkomst tack vare en feministisk arbetsmarknadspolitik. Vinsten är allra störst för dem, som idag sätter sin egen hälsa på spel i arbetet med att ta hand om gamla och sjuka. Genom att förbättra deras arbetssituation och hälsa gör vi samhället en mångdubbelt större tjänst än alla applåder och hejarop sammantaget.

Relaterade nyheter

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Örebro län, 21 november 2023

Altinget: Miljöpartiet vill slopa betyget F

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter