Kvinnostrejk

Vi strejkar för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är inte importerat Mäns våld mot kvinnor omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper. Det är inte några särskilda kvinnor som drabbas och det går inte att se vilka män som är förövare. Våldet kan utövas av en närstående till kvinnan men också av bekanta eller okända män.

Mäns våld mot kvinnor är inte importerat

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och kvinnors grundläggande friheter och rättigheter. Det är också en brottslig handling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: