Sol och vind både billigare och säkrare

Sol och vind både billigare och säkrare

Det är omöjligt att undgå att det finns en het debatt kring Sveriges elförsörjning, där många anser att kärnkraft skulle vara svaret på den globala uppvärmningen och att framtidssäkra elförsörjningen i Sverige. Men att hävda att kärnkraft är en miljövänlig förnyelsebar källa är helt fel, det finns inget förnyelsebart runt kärnkraft. Kärnkraft förutsätter uran, som är en ändlig resurs som ständigt bryts, anrikas, konsumeras och efter att den körts i kärnreaktorn ombildas till plutonium och ett högaktivt kärnavfall som måste lagras i hundratusen år innan man kan närma sig det igen. Mellanlagret av det högaktiva kärnavfallet är dessutom nära att bli fullt, enligt en artikel i DN. Uranbrytning innebär också en stor miljöskada där det sker och förgiftar områdena där gruvorna finns.
Det har även visat sig på senare tid att ny vindkraft är billigare än att bygga nya kärnkraftverk räknat i öre/kWh producerat. Det är därför inte så konstigt att vinstdrivande bolag dragit sig ur och inte vill bygga nya kärnkraftverk. Det enda sättet att få någon ekonomisk vinning i att bygga kärnkraftverk i dag är om man får kraftiga subventioner och garantier från staten, med andra ord skattebetalarna.
Till och med Mikael Odenberg (M), tidigare moderaternas energipolitiska talesperson, säger till SVT Nyheter att det inte är praktiskt möjligt att bygga nya kärnkraftverk i Sverige för att det är för dyrt. Han menar att debatten som pågår nu är ”djupt osaklig” och att den enbart är av populistisk art.
Är svenska folket villigt att betala detta när det finns bättre alternativ, exempelvis vindkraften som byggs helt utan subventioner och där vindkraftsägarna räknar med att bli betalda enbart via elpriset?
Även driftsäkerheten brukar nämnas, och det får oss att tänka på bland annat Tjernobyl och Fukushima, kärnkraftsolyckan i Japan, som gjorde stora delar av Japan obeboeligt och vars effekter ingen kan överskåda än. Människan har en tendens att tro att hon ofta har kontroll, men det är inte helt omöjligt att ett litet felsteg eller en felaktig kod-rad eller säkerhetsanordning kan få katastrofala följder, oavsett hur många säkerhetsåtgärder man infört. Den mänskliga faktorn kan man aldrig räkna bort.
Till sist vill vi understryka att det inte råder någon elbrist i Sverige. Det vi har är distributionsproblem. Vi har en positiv nettoexport, till skillnad från andra länder. Sverige är ett batteri för de andra länderna, inte tvärtom. Ett annat problem är att vi även har en ojämn förbrukning av el över året där vi på sommaren förbrukar mindre och på vintern mer, och vi skulle gynnas av att kunna lagra energin på sommaren och distribuera den under vintern. Det finns en hel del intressanta lagringstekniker på framfart och en av dem är vätgasproduktion.
Svaret är alltså inte kärnkraft. Både sol- och vindkraft är säkrare, billigare och förnybar och slår därför lätt ut kärnkraften, och därför kommer, lustigt nog, frågan att lösas av marknaden och inte av politiska beslut från Miljöpartiet.
Knapp Britta Thyr
Johan Sundqvist
Helena Elfvendal
Per Sander
Mattias Sjölander
Eva Goës
Miljöpartiet i Härnösand

Relaterade nyheter

Örebro län, 27 juni 2022

Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Västmanland, 26 juni 2022

Lika rätt är allas rätt

Västerbotten, 23 juni 2022

Valmanifest MP Västerbotten 2022

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter